07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Raka svar om sexualitet uppskattades av eleverna

Tack för att ni på Dagen håller stilen och ger klara besked angående sexualiteten. De sista veckornas artiklar har varit rätt i tiden.Som skolsköterska i 20 år kom jag i nära kontakt med elever i grundskolans låg- och mellanstadier. Innan 13-åringarna lämnade årskurs sex hade jag en lektion då vi tog upp det här med sex och även aborter.Frågorna var många. Jag gav raka svar: Orsakerna till dessa träffar var tre, sa jag: 1) Jag älskade dem och ville deras bästa. 2) Jag hade medicinska aspekter på grund av mitt yrke. 3) Jag var själv lyckligt gift och mor.Jag delgav dem min bestämda uppfattning om att sex tillhörde äktenskapet. Det märkliga var att de höll med mig helt.Och jag fortsatte med att sexualiteten är något av det allra finaste Gud lagt ner i skapelsen av oss. Och det som är fint och dyrbart det måste man vara rädd om. Allt för värdefullt för att smusslas med halvfull i baksätet i en bil.Spara er, sa jag. Lär er säga nej. Det är ni som bestämmer över era kroppar.Visst vill vi se ungdomar växa upp till harmoniska, lyckliga människor, nöjda med sig själva och med livet. Och i sin tur bidra till lyckliga familjer. Men de måste få förutsättningar för detta, veta var gränserna går. Få vägledning, mycken kärlek och varma förböner.

Fler artiklar från Debatt