06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Skicka inte tillbaka romer som riskerar förföljelse till Balkan

Enligt FN-organet
UNHCR i juni 2006 hyser romerna välgrundad fruktan för förföljelse på grund av att de är romer, och de ska inte sändas tillbaka till Kosovo där deras situation är för allvarlig.Detsamma kan sägas gälla för åtskilliga andra romer på Balkan. Enligt deras egna berättelser har kriget där aldrig upphört för dem, och framför allt inte för de romer som vägrade bära vapen under kriget.De befinner sig mitt emellan de skilda folkslagen som fortfarande förföljer och bär hand på dem utan påföljd för förövarna.Många romer avvisas fortfarande trots deras välgrundade fruktan för att återvända. Varför ser man inte deras skräck för att återvända dit där de inte kan få skydd?Den tillfälliga lagen om rätt till asyl, 15 november 2005-30 mars 2006, medförde upprättelse för många, men alltför många lever fortfarande i sin helvetiska ångest, därför att de inte blivit rätt hörda och fått sitt skydd.Var det inte tillräckligt kränkande att kvinnor våldtogs, hus brändes och vapenvägrare hotades till livet (hot som fortfarande står kvar) och att man i vissa fall även lyckats i sitt uppsåt att döda?
Om de tiger
ska stenarna tala, säger Jesus.De apatiska barnen är stenarna som talar till oss i dag. Ur deras tysta dvala ropar vår Herre att ni skulle ha lyssnat till dem genom deras föräldrars berättelser, om allt som de tillsammans med sina barn fått utstå.Att de flesta apatiska barn fått livsgnistan tillbaka när deras familjer fått uppehållstillstånd talar sitt eget tydliga språk. Alla har dock inte kommit tillbaka. Flera barn kommer att falla offer för apatin, och deras föräldrars och syskons lidanden kommer att fortsätta, så länge de inte får det skydd de behöver.Svenska män och kvinnor, politiker, beslutsfattar och ansvariga i alla läger: Lyssna till rösten och gör något som väcker gensvar också i EU, för att dessa arma människor ska få leva.
Fler artiklar från Debatt