28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Använd lördagen före advent till frivilligt firande med skolan

Denna höst har
det varit mycken diskussion om rimligheten i att skolorna anordnar adventsgudstjänster i kyrkan Man har sagt att detta är en gammal fin tradition, som det vore synd att bryta.
Men det är alls ingen gammal tradition att fira advent på fredagen före första adventssöndagen.
Däremot var det så på den ”gamla goda tiden”, det vill säga fram till början på 1960-talet, att vi hade ett skolämne som hette ”kristendom”. Vi hade inga lediga lördagar och varje skoldag inleddes med en morgonbön som var obligatorisk för alla utom för judar och katoliker. Då brukade morgonbönen på lördagen före första adventssöndagen vara extra påkostad genom att kören sjöng Hosianna och kanske fanns där levande ljus på podiet.
Om man på något håll i Sverige vill blåsa liv i den traditionen kan man med fördel anordna en morgonsamling i en kyrka på lördagen. Då kan ju även föräldrar delta eftersom många av dem också har lördagsledigt.
Men framför allt: detta blir helt frivilligt, och det stämmer väl bra med hur alla frikyrkliga kristna ser på religionsutövningen? Den ska vara frivillig och inte något som man pressas till av någon myndighet.
Fler artiklar från Debatt