04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dela med dig av dina förväntningar!

En fri och öppen debatt i stora och små frågor, där åsikter får brytas mot varandra och där alla har rätt att komma till tals med sina bästa argument, är inte bara rolig och spännande läsning. Vill man vara högtravande är den isjälva verket en oundgänglig förutsättning för ett demokratiskt samhälle och för en sund utveckling av organisationer och verksamheter av alla slag.
I vår tid mer än kanske någonsin tidigare är diskussionen därutöver en viktig utgångspunkt för att stärka och sprida den kristna tron. Kristna behöver debattera med varandra i tusentals frågor, om allt från teologi till församlingsorganisation. Ännu viktigare är att vara beredd att diskutera med dem som står utanför kyrkorna och som mer eller mindre genomtänkt tackar nej till gemenskapen med Gud.
En sådan debatt - där tydlighet om det kristna budskapet förenas med en respekt för andras åsikter, livsval och erfarenheter - är nödvändig om avkristningen av Sverige ska kunna vändas till en påkristning! Och för detta är faktiskt förutsättningarna goda, hur mörkt det än kan verka när negativ statistik hopar sig.
Att få fungera
som debattredaktör på Dagen är ett privilegium och ett stort ansvar, just därför att tidningen verkar iskärningen mellan kyrka och samhälle. Jag tänker njuta av mitt privilegium och förvalta mitt ansvar efter bästa förmåga.
För en debattredaktör är det roligt att få tacka ja till välformulerade och spetsiga inlägg, oavsett om åsikterna överensstämmer med ens egna eller inte. Lika trist är det att få avvisa andra inlägg, ofta helt enkelt därför att utrymmet är begränsat eller därför att flera debattörer, varandra ovetande, uttryckt likartade åsikter.
Nästa tisdag
är det annandag jul och då utkommer inte Dagen. Om fjorton dagar skriver vi redan 2007. Då räknar jag med att få fylla det här uppslaget med många, korta inlägg på ett och samma tema: ”Det hoppas jag av år 2007”. Dela med dig av dina förväntningar vare sig det gäller politik, kultur, idrott, kyrka eller något annat. Skriv kort, maximalt tio rader (900 nedslag), så får många tyckare och tänkare plats.
Välkommen med ditt inlägg per e-post till opinion@dagen.se, per fax till 08-6566051 eller per brev till Debattsidan, Dagen, 10536 Stockholm.
Ju fortare desto bättre men senast den 28 december behöver jag ditt bidrag!

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Debatt