03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jesus satte inga gränser

Stefan Gustavsson
frågar i Dagen den 12 december: ”Vem tror Svenska kyrkan att Jesus är?” I sitt inlägg har han själv ett tydligt svar och menar att Svenska kyrkan är inkonsekvent, eftersom man bekänner Jesus vara Guds son och samtidigt förnekar Jesu ord om homosexuella handlingar.
Hans argument är mycket tydliga, men enligt min åsikt förhastade. Vår kunskap om Jesus är endast ett styckverk och den kan användas så att människor känner sig utanför vår gemenskap. Det är sant att Jesus är Guds son och detta får vi bekänna, men det är också sant att han blev människa, frestad, som vi, fast utan synd. Han fick uppleva övergivenheten och ensamhetens ångest och när det var som mörkast utropade han: ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig.”
Detta var Människosonens villkor medan han levde här på jorden. Jag tror att han hade både Guds tankar och människans tankar, eftersom han var både Gud och människa, men jag erkänner samtidigt att vår kunskap om detta är ofullständig.
Frågan om Jesus
har ändrat sig i frågor som gäller uteslutning av människor är då inte avgörande. Jesus satte inga gränser. Han tillät människor att komma nära, som av sin samtid var uteslutna. För mig känns det viktigare att få ha Jesus som förebild än att ha honom som gränsdragare mellan människor.
Fler artiklar från Debatt