08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristen tv-kanal även vår vision

Som Siewert Öholm
skriver i sin debattartikel (Dagen 17/1) kommer Dagengruppen AB de närmaste åren satsa på utveckling av medier. Företagets vision är att genom media och lokala församlingar påverka samhället med kristna värderingar och förvandla människors liv med evangeliet.
Målet med vår satsning är att nå nästa generation, och dem som inte går till kyrkan. Vi vill bidra till tillväxt för den lokala församlingen och dess medlemmar, samt påverka vårt samhälle med kristen tro och goda värderingar. Vi har ingen som helst intention att lämna något utrymme för vare sig kristet informationsvakuum eller för mammon de närmaste tio åren!
Viktigt att notera är att vi tänker större än webb-tv. En stor del av satsningen syftar till att utveckla våra befintliga bolag och verksamheter: tidningen Dagen, bokförlaget Libris och TV-Inter. Bland annat har vi under föregående år haft ett omfattande samarbete med utvecklingen av internetportalen dagen.se och en helt ny musiksajt som öppnar revolutionerande möjligheter för den kristna musiken att spridas. Under de närmaste åren kommer vi få se nya projekt och produkter växa fram. Däribland en evangelisationssajt och ett strategiskt arbete för opinionsbildning.
Kristenheten måste
följa med i den utveckling och de förändringar som sker på mediemarknaden. Ambitionen är att kristna medier ska ligga i framkant, med samma pionjäranda som födde och utvecklade Dagen, TV-Inter och Ibra. En stor del av vårt arbete kommer därför att handla om att utveckla nya produkter, nya verksamheter och nya samarbeten.
Därmed inte sagt att böcker och tidningar kommer att försvinna. Olika medier, traditionella och nya, kompletterar och förstärker varandra. Vi kan skapa synergier och mervärden genom att nyttja snabbheten interaktiviteten på internet med styrkorna hos de mer etablerade medierna. På så sätt kan vi nå fler, och det är det vi tror att vi måste göra.
Traditionell tv och webb-tv är två olika distributionskanaler. Innehållet kan mycket väl vara detsamma. Gränserna mellan webb och tv suddas alltmer ut och snart sitter vi framför den vanliga tv-skärmen i soffan och klickar på inslag från nätet. Detta är redan i dag en verklighet för många.
I Dagengruppen har vi noga undersökt möjligheterna att starta en traditionell ”kristen” tv-kanal. Även om distributionskostnaderna för traditionell tv blivit betydligt lägre de senaste åren handlar det totalt sett om enorma kostnader - mellan 35 och 70 miljoner kronor per år - beroende på vilken kvalitet man vill ha. Dessa pengar har endast stora medieföretag som Schibsted och Bonnier. Och ska man satsa måste man tänka långsiktigt.
Fördelarna med webb-tv är flera. Och tidningen Dagen har redan börjat jobba med detta på ett framgångsrikt sätt. Man behöver inte fylla en hel programtablå. Tittarna kan själva välja vad de vill se och när de vill titta. Annonsörer kopplas enkelt ihop med länkar.
Ett populärt program kan sedan distribueras via flera olika kanaler; webb-tv och traditionella tv-kanaler - kristna som kommersiella. Varför inte på Verdikanalen?
Med denna bakgrund
och förklaring vill vi önska Siewert Öholm och Verdikanalen Guds välsignelse och all framgång. Det är vår sanna önskan att få se en ”kristen tv-kanal”. Det ligger helt i linje med vår vision.

Mathias Wåhlberg,
konsult för Dagengruppens mediesatsning.
Gerhard Annvik,
vd Dagengruppen AB.
Fler artiklar från Debatt