28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kd på väg att offra trovärdigheten

Frågorna blir fler
och hetare allteftersom. Den hetaste nu är abortfrågan. Och den som står i tur är med stor säkerhet kommande lagförslaget om könsneutralt äktenskap.
Återstår att se om kd kommer med lika häpnadsväckande bortförklaringar där som Chatrine Pålsson Ahlgren och Stefan Attefall ägnar sig åt när det gäller aborter och ”abortturism” i Dagen 25/1.
Vem har rätt att ta liv? Kd anser tydligen att det är helt i sin ordning fram till 18:e veckan. Dessutom gör man gällande att det handlar om EU-anpassning trots att det är väl känt att flera medlemsländer har 12:e veckan som gräns.
Vilket det nu än är måste en etisk och kristen grundvärdering värna livets okränkbarhet. Det verkar som kd lämnat den striden och påbörjat sin egen avveckling.
Är det i själva
verket så att anpassningen till övriga partier i alliansen och viljan att få inta maktens taburetter står över etik och ställningstagandet för livets okränkbarhet?
Man frågar sig också om Pålsson Ahlgren och Attefall på fullt allvar menar att kvinnan själv ska fatta det avgörande beslutet. Hur långt är man beredd att gå?
Att lämna över allt ansvar till en kvinna som i många fall befinner sig i en ytterst pressad situation är minst sagt häpnadsväckande. Man får intrycket att det är ett tjänsteärende vilket som helst som ska handläggas.
Riktlinjen för kristen etik och att värna om livets okränkbarhet betyder att abort i princip kan vara möjlig om kvinnas liv är i fara.
Kd verkar i dag
ha långt till insikten även om det finns flera riksdagsledamöter som gör en bra insats. Vilken påverkan de har på partiet och vidare på alliansen är det förmodligen många som frågar sig.
Som det ser ut i debatten och inte minst hur Göran Hägglund hittills agerat finns det anledning till oro.
Blir ”könsneutralt äktenskap” nästa offer på anpassningens och maktens altare? Är man beredd att offra trovärdigheten?
Fler artiklar från Debatt