02 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kyrkan behöver ha en högre profil i förhållande till skolan

Riksdagsledamoten,
och ledamoten i Kyrkostyrelsen, Hans Wallmark påstår i Dagen den 23 januari att jag gett mig hän åt anpasslighet för tidens anda genom mitt uttalande om skolavslutningarna i kyrkan. Han undviker dock den principiella frågan.
Mitt medvetet utmanande inlägg beror på att vår kyrka står i ett dilemma, där lösningarna blir diametralt olika. En sida av detta dilemma har Hans Wallmark uppfattat: ”På en punkt har Ragnar Persenius alldeles rätt. Han motsätter sig att kyrkorummet ska kunna lånas ut till vilken typ av sammankomster som helst. Upplåts dessa tempel och präster medverkar, är det naturligt med både textläsning och välsignelse.” Den andra sidan nämner han inte: Om vi som kyrka struntar i gällande regelverk genom att läsa bibeltext, förkunna, be och välsigna bidrar vi till att en eller flera inte vill eller får delta i den obligatoriska skolans avslutning. Kyrkan ska inte förknippas med tvång eller exkludering.
Det är riksdagen
som antagit skollagen och det är den statliga myndigheten Skolverket som utfärdat anvisningar för skolavslutningen. Det har inte jag gjort. Jag utgår från verkligheten och ser att samma regelverk gäller för lektioner som avslutning. Avslutningen ska inte ha konfessionella inslag. Jag förordar då en omprioritering från kyrkans sida för att än mer bidra till att ge kunskaper om kristendom, religion och kulturarv - i skolan på skolans villkor. Dessutom bör församlingarna inbjuda skolan till sig så att eleverna kan få erfarenhet av kristen tro och liv. Skolan är inte portförbjuden. Kyrkan har rum för alla. Och i kyrkan välsignar vi i bön till Gud. Det är alltså högre profil från kyrkans sida som behövs.
Jag förespråkar ingen kapitulation för ”tidens norm”. Men det är ju det som ofta sker. Det skulle inte förvåna om en opinionsundersökning om skolavslutningar i kyrkan skulle visa både ett kompakt stöd för dem och för att de ska innehålla textläsning och välsignelse. Men det är inte vad riksdagen och skolverket beslutat.
Det ska bli intressant
att se om riksdagen med Hans Wallmark som ledamot kommer att driva igenom förändringar på den här punkten. Är det realistiskt i ett pluralistiskt samhälle? I avvaktan på ändrade förutsättningar förordar jag en omprioritering från kyrkan. Med skolan ska vi samverka.
Fler artiklar från Debatt