28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Laga taket medan solen skiner

Som företagare vet
jag att man ibland måste ta svåra beslut. Om verksamheten inte går ihop är man inte längre med och spelar. Jag vet vikten av att driva rätt verksamhet, det vill säga fokusera på kundnyttan, för att vara framgångsrik.
Ledarskapet i ett mycket vidare perspektiv måste sättas i fokus även i församlingarna. Där börjar vi ofta i fel ände med att bestämma visioner i stället för att undersöka vad behoven är lokalt i samhället och där se möjligheterna.
Thomas Österbergs ledarkrönika den 24/1 hade rubriken ”Ekonomiska bekymmer pekar på kyrkornas andliga kris”. Jag skulle vilja säga att ekonomiska bekymmer pekar på kyrkornas/församlingarnas oförmåga att organisera sig och tillgodose människors behov.
Trots alla varningstecken om regn och blåst vägrar man inse att det är bättre att laga taket medan solen skiner. När ovädret är ett faktum - då väljer man att gå upp och laga taket, trots alla risker. Det vill säga att när medlemsantalet sviktar och offrandet avtar, då agerar man därför att man är tvungen.
Då blir det oftast inga långsiktiga strategiska lösningar, utan det handlar mer om att snabbt täppa till där det läcker.
En viktig fråga
är hur vi utbildar våra pastorer och styrelser. I ett gott ledarskap ingår att organisera effektivt och att coacha och leda. När vi analyserar församlingens verksamhet talar vi i andliga termer som för det mesta landar i ett slags andligt hyckleri. Varför kan vi inte vara professionella även i vårt ledarskap i en församling?
Den ekonomiska krisen som blir mer och mer påtaglig i olika kristna verksamheter är inte en andlig kris. Den beror på att vi inte har insett att vi måste förändra vår verksamhet om vi ska närma oss dagens människor. Om församlingen ska ha ett berättigande i människors liv måste den tillföra något, och inte utgå från att det är människorna som måste anpassa sig till vår verksamhet.
Vi behöver entreprenörerna, ledarna med visioner, vi måste inse vikten av kreativitet. Bemöter vi människor med idéer, ambitioner och motivation med fyrkantighet och andliga termer är det lätt att de ger upp.
I dag är det nästan fel att vara en tydlig ledare i kyrkliga sammanhang. I dagens företag måste man vara en tydlig producerande ledare, låt mig tillägga att det är inte detsamma som en diktatorisk ledare.
Fler artiklar från Debatt