13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Aids lika stort problem inom kyrkan

25 miljoner
människor har redan dött i aids. Om trenden fortsätter som den gör nu så kommer ytterligare 17 miljoner att ha smittats och 12 miljoner kommer att dö innan år 2010 och 15 miljoner barn kommer då att vara föräldralösa på grund av att deras föräldrar dött i aids. Detta trots att det finns metoder för att skydda sig från att bli smittad.
Det finns en enkel metod att jobba för att hindra spridning, som på engelska kallas för ABC. A står för Abstinence (avhållsamhet), B står för Be faithful (var trogen) och C står för kondomer. Om dessa tre åtgärder användes konsekvent så skulle spridning av hiv minska drastiskt.
Uganda är ett lysande exempel på detta. Man talade om alla tre delarna och lyckades vända trenden. Spridningen av aids minskade i Uganda efter dessa och andra åtgärder.
Det stora problemet är att det finns starka krafter för att ta bort C, kondomerna i ABC. Och de starkaste krafterna för detta finns inom kristenheten.
I stora delar av världen tror kyrkan i dag att om man pratar om preventivmedel och kondomer så kommer det att öka otroheten i äktenskapen och framför allt utomäktenskapliga förbindelser bland ungdomar.
När pesten drog fram över Europa på medeltiden så klarade sig den judiska befolkningen i stort sett undan den. Eftersom de levde som de lärde och följde sina regler om hygien, så smittades inte de på samma sätt som övriga befolkningen.

Om vi levde som
vi lärde så skulle aids vara ett marginellt problem inom kyrkan. Men tyvärr är det så att aids är ett lika stort problem inom kyrkan som utanför. Det tyder på att vi inte lever som vi lär. Därför måste vi se verkligheten i vitögat och ta ställning.
Våra trosfränder på högerkanten i USA har tagit ställning. De har påverkat president Bush så att de mycket stora belopp som USA:s regering ställt till förfogande för bekämpning av aids, inte får användas till att propagera för användandet av kondomer eller andra preventivmedel. FN:s organ för befolkningsfrågor, UNFPA har beklagat Bushs beslut att dra in finansieringen till organisationer som jobbat med framför allt preventivmedelsrådgivning och sagt att pengarna kunde ha hindrat 1,5 miljoner oönskade graviditeter och närmare 600 000 aborter.
Men det påverkar också spridningen av hiv. I områden där man arbetat på bred front och spridningen av hiv tidigare minskat, ökar den nu i stället.
Trots att mina konservativa trossyskon menar väl, så visar verkligheten något helt annat. Om vi själva tar ställning i en mer pragmatisk riktning och hjälper våra systerkyrkor i riskområdena att inta samma ställning så skulle vi kunna rädda tusentals liv. Vi måste utgå från verkligheten och inse att sexualdriften är så stark att den får människor att bli otrogna och den får unga människor att ha sexuella relationer utanför ordnade förhållanden. Vi måste då också utgå från att detta är verkligheten även i våra systerkyrkor runtom i världen.
En av pastorerna jag mötte i en liten församling i Uganda förklarade för mig hur han löst problematiken. När någon blev hiv-positiv i hans församling så bad han för den och sedan var problemet ur världen. Han behövde då inte prata om varken avhållsamhet, trohet eller kondomer. Visst tror jag på bönens makt, men denna flykt från verkligheten kostar människors liv och livskvalitet.

Jag skulle vilja
att vi som kristna i Sverige bestämde oss för att stå för ett pragmatiskt budskap och att hjälpa våra systerkyrkor att predika samma budskap. Vi ska predika avhållsamhet för dem som inte har ett stadigt förhållande. Vi ska predika trohet inom äktenskapet. Men vi ska också säga att om du faller för frestelsen, så använd för allt i världen kondom. Och använd även kondom inom äktenskapet. För en stor procent av Afrikas kvinnor smittas i sina egna sovrum av sina egna män och vice versa.
Låt mig ge ett exempel på pragmatism - som inte har med hiv/aids att göra: När jag fick det administrativa ansvaret för en klinik i Bolivia så insåg jag snart att man på den kliniken satte in spiraler som preventivmedel hos kvinnor. För mig är spiralen ett aborterande preventivmedel och jag hade långa och givande samtal med gynekologen på klinken. När jag i samtalen insåg att det var i stort sett det enda alternativet som kvinnor i den miljön hade, så accepterade jag det och hade till och med spiraler med mig ut i resväskan som jag fått hos Erikshjälpen.
Genom att acceptera något som inte fungerade för mig och min teologiska inställning, så räddade jag många kvinnor från oönskade graviditeter. När jag fick välja mellan två onda ting så valde jag det minst onda.

Vi kan välja
mellan att låta bli att i våra kyrkor predika användandet av kondomer och därmed möjligtvis minska promiskuiteten, eller så talar vi öppet om frågorna och genom det räddar vi många liv.
Jag har gjort mitt val. Vilket val ska vi som svensk kristenhet göra? Och hur ska vi påverka våra vänner på platser där hiv och aids florerar att göra samma val?
Fler artiklar från Debatt