07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

För tidigt att tala om elände efter EG-domstolens beslut

Lennart Sacrédeus
slår i en debattartikel fast att EG-domstolens utslag kommer att leda till ökad alkoholinförsel i landet, svårigheter att upprätthålla åldersgränserna och risk för fler socialt utslagna och att det kommer att ge mindre skatteinkomster på alkohol.
Rätt är att EG-domstolens beslut var oväntat och ett bakslag, förslaget till beslut var att gå på svensk linje att förbudet mot privatimport via internet naturligt låg inom vårt alkoholmonopol, likväl blev domstolens beslut ett nej till det svenska förbudet. Beslutet gör det också svårare att upprätthålla de svenska kontrollerna.
Jag tycker dock att Lennart är för tidigt ute med att fastslå eländesföljderna. Nyligen stod det klart att Skatteverket fått alkoholinköpsuppgifter på 6000 svenskar från Spanien och Tyskland. När svenska konsumenter får klart för sig vad det verkligen kostar att direktimportera torde intresset svalna.
Jag är glad över att Lennart nu är bekymrad över vad en ökad svensk alkoholkonsumtion kan medföra. Nyligen gjorde han gemensam sak med moderaterna i skatteutskottet för att sänka svenska alkoholskatter, var fanns då bekymren om de sociala konsekvenserna av ett ökat drickande? Lennart skyller allt på EU, men hur skulle det vara med lite eget ansvar?
Det gjordes allehanda felbedömningar av både nej- och ja-sidan inför EU inträdet 1994. Nej-sidan menade att svensk restriktiv alkoholpolitik inte skulle kunna upprätthållas. Den faktiska konsekvensen av medlemskapet är blandat, Systembolaget är accepterat och vi har rätten att beskatta privatimporten enligt den så kallade Joustra-domen, medan det senaste EG-domstolsutslaget gick oss emot.
Huruvida de orimliga införselkvoterna beror på EU eller på att socialdemokraterna gav upp den svenska förhandlingspositionen har vi fortfarande inte svar på.
Förslaget till EU-konstitution hade skrivningar om folkhälsa. Hade de varit på plats hade kanske EG-domstolsutslaget blivit ett annat. Men Lennart vill inte ha någon konstitution, han vill bara ha en ekonomisk förening av EU, vilket han i nästa steg kritiserar för att det gör alkohol till en vara vilken som helst. Hur skulle det vara med lite självkritik istället för att bara kritisera alla andra?
Fler artiklar från Debatt