04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Gåvor ska komma från hjärtat

Den nya regeringen
överglänser sig själv i att hitta möjligheter till olika avdrag i skatten. Den senaste förslaget som utreds är att jag ska kunna göra avdrag i min deklaration om jag året innan exempelvis gett en gåva till den församling jag tillhör. Förslaget har ivrigt påhejats av kristdemokraterna. Men jag har även läst på Dagens debattsida att Roland Utbult fp stött detta förslag.
Frikyrkoförsamlingarna har under alla tider i allt väsentligt byggt upp sin ekonomi på gåvor som ges av dess medlemmar. Enligt min uppfattning är det viktigt att denna princip lever vidare. Det skapar ansvar och engagemang. Jag ska själv pröva om jag vill ge en gåva till församlingen eller inte.
Om avdragsrätt skulle införas måste det kontrolleras. Jag måste spara kvitton som bevis att jag gett en gåva. Bara vetskapen om att finansminister Anders Borg, skattemyndigheterna eller andra ska kunna följa upp vilken gåva jag ger till församlingen oroar mig. Jag vill ge av hjärtat och inte på grund av avdragsrätt.
Om avdragsrätten
utökas till allt fler områden gröps dessutom skattebasen för kommuner och regioner ur. Samma partier och personer som pläderar för fler avdrag driver även opinion och löften om utökade åtaganden exempelvis inom sjukvård och äldreomsorg.
Om jag hade en halv eller en hel miljard, vilket kanske avdragsrätten kostar, skulle jag hellre använda pengarna till utökad satsning på psykiatrin för barn, ungdomar och äldre.
Fler artiklar från Debatt