17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Låga trösklar till kyrkorna ökar knappast antalet troende

Jag känner inte
till Svenska Alliansmissionen, dess scoutverksamhet eller ens vad UV-scouter är för något. Men när jag läste Anders Georgssons insändare (6 juli) om hur UV-scoutledarna hade svårt för samarbete med lokalförsamlingarna på grund av dess ”höga trösklar” började jag fundera.
Allt som oftast hör jag om folk som inte vill komma till kyrkan på grund av dess ”höga trösklar”. Företrädesvis är dessa personer själva sprungna ur kyrkan, sällan låter det så från helt utomstående. Det förbryllar.
För att hårdra det: får jag inte komma till gudstjänst i en kyrka klädd som jag vill, ätande på det jag har i väskan, snackande och glammande om det som faller mig in, gå ut och ta en paus när predikan blir för tråkig, nä, då kommer jag inte. Då har trösklarna blivit så höga att jag inte känner mig välkommen.
Bara jag får exakt
som jag vill så är trösklarna tillräckligt lågt satta. Och någon kritik vill jag inte höra. Jag vill accepteras som den jag är. Utan att nämnvärt behöva ändra på mig.
Jag spetsar till det,
men hur ska man kunna fira gudstjänst med människor mellan 0 och 99 år, med folk som kommer från Hawaii, Bangladesh, Säffle och Rovaniemi om alla ska få vara och göra som man vill, annars känner man sig, på modernt manér, kränkt och diskriminerad? Var är ödmjukheten? Inställningen luktar mera egoism än någonting annat. Kanske man borde se bjälken i sitt egna ögat först innan man pratar höga trösklar och ogina medkristna.
Visst finns onödiga hinder och barriärer, allting kan alltid förbättras, men personligen ser jag knappast någon koppling mellan ökat antal troende och sänkta trösklar. Snarare tvärtom. När kristenlivet enligt 2000-talets synsätt var fullt av ”krav” så firade väckelserna sina största triumfer och många människor kom till tro. Det sambandet tycker jag man kan se. Dock inte det omvända.
Fler artiklar från Debatt