15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Svar direkt

Jag har ingen
anledning att ifrågasätta Penilla Gunthers intelligens, men också en intelligent politiker kan handla oförnuftigt.
Det utrymme jag här har tillåter inget längre principresonemang. I den SvD-artikel jag kritiserade använde Gunther själv storsläggan mot dem hon kallade fundamentalister, ovärdiga att representera partiet. För att räknas in i den kretsen behöver man inte ha utmärkt sig för tvivelaktiga debattmetoder, det räcker att ifrågasätta den fria abortens huvudprincip: att det är det ofödda barnets mor som ska ha den absoluta bestämmanderätten över dess liv eller död.
Själv anser jag denna princip orimlig. Jag har som opinionsbildare ofta argumenterat emot den och jag framförde några för mig viktiga skäl i min av Gunther kritiserade krönika. Min inställning har inte ändrats sedan kd valde en annan linje. Jag - som inte är partimedlem - misstror inte syftet men kan inte uppfatta den som någon ideologisk fördjupning. Jag anser det därför viktigt att debatten får fortsätta inom partiet utan att de annorlunda tänkande känner sig utmobbade.

Olof Djurfeldt

Gästkrönikör och tidigare chefredaktör för Dagen.

Fler artiklar från Debatt