05 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Asatroende får för stor plats i P1

Det är med mycket
stor förvåning jag lyssnar till det som förr kallades för ”Morgonandakt” i Sveriges Radios P1. Den verksamheten har tidigare varit en möjlighet för kristna lyssnare att ta del av andakter av kristen karaktär. Numera finns det även inslag av andra religioners andaktsform - men på senare tid har även mycket suspekta inslag fått plats på den sändningstid som kallas ”Vid dagens början”. Jag avser då en märklig sammanslutning som kallas sig för Sveriges Asatrosamfund.
I Sverige har varje medborgare frihet att tro som man vill men att genom att använda ett begrepp som ”samfund” får man verksamheten att låta som att den omfattas av ett stort antal personer.Tar man del av ”asatrosamfundets” redovisning vid årstinget den 1 april 2006 kan man utläsa att man har cirka100 medlemmar och att årstinget hade sammanlagt 9 personer närvarande varav 7 var röstberättigade.
Att en sådan marginell verksamhet kan beredas plats i Sveriges Radios programtablå är både beklämmande och bekymrande.
Vilken konstifik sammanslutning ska som närmast följande ”trosinriktning” få möjlighet att torgföra sin idé? Vilka normer eller grunder har Sveriges Radio för att ”släppa igenom” en sådan verksamhet som Sveriges Asatrosamfund står för?
Fler artiklar från Debatt