14 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Gud finns ingenstans i Harry Potter-böckerna - bara kärleken

Pingstteologen
Joel Halldorf skriver ju inte bara om Harry Potter, men också om den kristna kritiken av HP. Det finns många i pingströrelsen som har en avvikande mening än den som Halldorf representerar. Jag tycker det är beklämmande att Halldorf placerar kristna som uttalat sin oro om Harry Potter, bland ”...extrema evangelikaler”, ”...religiösa högern”, och ”en ängslig och kulturfientlig kristenhet”.I kontexten av vårt nutida samhälle som vibrerar av ett nyväckt intresse för det ockulta, är det många, liksom jag, som har läst HP-böckerna, sett filmerna, följt recensioner och initierade diskussioner på internätsajter, och som har betänkligheter då det gäller möjlig negativ effekt på många unga människor.
I boken:
”Nya Religioner, En uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet”, Libris, dokumenterar man många fakta om ”nyandligheten” i vårt land. Författarna påpekar att astrologi är den mest utbredda formen av nutida ockultism. Tusentals människor läser varje dag horoskopen, ”Vad som står skrivet i stjärnorna”, för att mer eller mindre seriöst, få reda på hur deras dag ska bli. I veckotidningar finns annonser med följande rubriker: Medial vägledning, Medial Spådom, Tarot, Magi, Ljuskällan, Andarnas linje och Änglarnas Hus.Många av annonsörerna är medier (spiritister) som menar sig ha svar på livets frågor och problem, samt att kunna kommunicera med avlidna människor, och med högre stående varelser i den andliga världen. Bibelns budskap är klart och tydligt och förbjuder sådana aktiviteter (5Mos.18:9-14).
Tillbaka till Harry Potter
och författarinnan, J K Rowling. Det pågår ju en debatt om det som försiggår i HP böckerna och filmerna är en fråga om ”fantasi-trollkonst” eller ”ockult trollkonst”. Det finns kristna skribenter som menar att böckerna och filmerna är ”helt oskyldiga”. Eftersom författarinnan hävdar att hon inte är en häxa så det kan inte ha med det ockulta att göra.Halldorf påpekar att hon svarat ja på frågan om hon är kristen. Men i annan intervju har hon dock bekräftat att hon har hämtat en del material till sina böcker från den ockulta världen för att göra det ”mer sakligt och spännande”.
Om det nu finns
ett kristet budskap i böckerna och filmerna, så har jag själv mycket svårt att hitta det. Det finns givetvis positiva element som bekräftar värdet av karaktär, vänskap, självförsakelse och kampen mot det onda. Jag undrar hur nutidens sekulariserade barn och ungdomar som inte alls har en kristen bakgrund, ska kunna hitta det kristna budskapet som de inte ens kan identifiera. Halldorf tror ju däremot att ”...miljontals människor världen över (får) del av evangeliet genom Harry Potter”.
Lev Grossman,
skribent på Time Magazine, kommer fram till en helt annan slutsats. Han tar bland annat upp skillnader och likheter mellan författarna JRR Tolkien, C S Lewis och JK Rowling då det gäller att framföra det kristna budskapet. Han skriver: ”Titta på Rowlings böcker. Vad är det som saknas? Om du vill veta vem som dör i Harry Potter, svaret är enkelt: Gud. Vad har Harry i stället för Gud? Rowlings svar, omedelbart, snabbtänkt och djupsinnigt, Harrys kraft/makt kommer från kärlek” (TM 12/7/07).Hur det än må vara med syftet och innehållet av HP-böckerna och filmerna, tror jag, att effekten av dessa kan bidraga till att väcka nyfikenhet om häxkonst och trolldom bland barn och ungdom. Detta i sin tur innebär en stor fara att unga människor så småningom kan dras in i den ockulta världen.
Fler artiklar från Debatt