15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Royal Rangers är ett Guds verk att bygga församlingen

Det har förts debatt
kring Royal Rangers (RR) löfte/lag och metod. Det känns angeläget att förklara vad RR är och står för.RR ger barn och ungdomar chansen att växa som individer och som Jesu lärjungar. På Pingstung-sajten efterlyser pastor Jenny Berg en plan för barn och ungdomar som vill mer än att nå barnen. RR har en plan att nå, men också att hjälpa de unga att växa till och utrusta dem för tjänst i församling och samhälle. RR är ett lärlingsarbete och en lärjungaskola. RR vill att man ska växa med både huvud, hand och hjärta. Det kan beskrivas som att barn och unga under sin uppväxt bär en ”osynlig ryggsäck”. ”Ryggsäcken” är en långsiktig satsning som man behåller resten av livet. I ryggsäcken samlar barnet erfarenheter och lärdomar allt efter ålder och mognad. Här formas verktyg som barnet kan behöva för att hantera olika situationer. Barnet bär själv sin ryggsäck och bestämmer hur dess innehåll ska användas och utvecklas.
För att förverkliga
Royal Rangers krävs en familjeliknande grupp, en patrull. I patrullen blir man sedd, hörd, får tillhörighet och ett primitivt hushåll som påminner om en familjs funktioner. Det naturliga livet i patrullen blir ett transparent åskådningsmaterial att stoppa i sin ryggsäck. Man får bjuda på sig själv och sminkväskan blir liten. Patrullens identitet och enhet förstärks med märken och klädsel.I patrullen får man också tid för bön. Bönen dras in i patrull-livet och patrull-livet i bönen. Att packa sin ryggsäck med bön och arbete ger balans i livet. Jesu familjespråk fördjupar patrullerfarenheten till exempel att Guds barn inte är föräldralösa utan har tillgång till Andens tröst och hjälp, Joh 14:18. Det är ingen tillfällighet att församlingen Glauben Gemeinde i Stuttgart som starkt planterat husförsamlingsprincipen också har världens största Royal Ranger-kår med 1 200 medlemmar.
RR:s värdegrund
sammanfattas som evangelium,helhetssyn och ansvarsträning och åskådliggörs sammanvävt i sitt internationella emblem. Emblemet och patrullsystemet ingår i Royal Rangers snart 50-åriga klassiska scouttradition som haft miljontals medlemmar internationellt och cirka 10 000 i Sverige.Ledarens uppgift är att inspirera, vara en förebild, vägleda och anförtro ansvar. I patrullen blir ledaren av naturliga skäl förälder, men också lärare och tränare. RR är verksam i Pingst som tidigare saknat scouttradition. Den behöver därför säkerställas med ledarträning för ledarnas egna ”ryggsäckar”. Svenska Royal Rangers (SRR) har årligen, främst på Bjärka-Säby, genomfört ledarträning (NTC) med internationell standard för totalt cirka 1000 ledare. Utöver ledarträning samordnar SRR läger och material. SRR är demokratiskt uppbyggt med Sionförsamlingen i Linköping som huvudman och finansierar sin verksamhet med avgifter och bidrag.Jag fick nyligen frågan om vi använder RR som mål eller medel. Jag menar att RR är ett Guds verk att bygga Guds församling. Enligt Dough Marsh, (USA, direktor för Royal Rangers International) är kärlek RR högsta metod och djupaste motiv. Royal Rangers är vårt namn. Royal betyder kunglig och aktualiserar Andens närvaro. Rangers betyder förvaltare och aktualiserar ansvar i kärlek. Guds familj kallar vi i detta sammanhang Royal Rangers. Enligt D Marsh är RR:s familjevision en global kallelse till välsignelse för alla nationer. RR finns i dag i 72 länder i alla världsdelar i den pingstkarismatiska rörelsen.
Fler artiklar från Debatt