07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Allas lika värde gäller även barn med Downs syndrom

Den fosterdiagnostik
som utvecklats på ett i och för sig positivt sätt (från fostervattensprov till mindre farliga blodprov) har nu, enligt läkare som medverkande i ”Studio 1” i P1 den 16 augusti, gjort att nära 100 procent av de föräldrar som får veta att fostret har Downs syndrom väljer abort.
I Danmark är siffran tydligen ännu närmare 100 procent, medan av någon anledning långt fler norska föräldrar än danska och svenska väljer att låta barnet födas och leva.
Vad är nu detta?
Finns det någon fras som brukas intill det intetsägandes rand i den svenska debatten, så är det ju det om ”allas lika värde”. Men det finns väl ingen rim och reson i att hävda allas lika värde, och samtidigt närmast uppmuntra jakt på foster med Downs syndrom?
Journalisten bad om ursäkt för att hon använde ordet ”utrotning”, men det är ju precis vad det handlar om. Det handlar inte om att bota eller lindra en utvecklingsstörning utan det handlar om att eliminera redan existerande varelser, ofta i ett sent skede av graviditeten, där mera ”normala” barn redan blivit fridlysta (efter vecka 18).
Det är fullt möjligt
att försvara svensk abortlagstiftning av pragmatiska skäl. Men det borde inte vara möjligt att av detta dra slutsatsen att aborter är moraliskt och principiellt okej även när det inte handlar om absoluta nödfall och verkliga moraliska dilemman.
Tydligen dras ändå den slutsatsen i vårt land, och jag är rädd att abortlagstiftningen med orätt uppfattats som moralisk klarsignal att abortera av vilka skäl som helst.
I vilket fall som helst framställs situationen som ett etiskt dilemma. Men det är väl normalt inget etiskt dilemma att ta emot ett utvecklingsstört barn?
Fler artiklar från Debatt