05 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nordiska ledare måste stå upp för miljövänliga strategier i Världsbanken

I går avslutades
Världsbankens årsmöte. Institutionen har under de senaste 25 åren haft ett massivt inflytande på utvecklingen i många av världens fattigaste länder, men glömmer bort miljön när man jobbar för ekonomisk tillväxt. Vi uppmanar därför våra nordiska regeringar att ta plats och kräva en miljövänligare utveckling i Världsbanken.
De nordiska länderna har en stark tradition av forskning inom miljö och teknologi, och det är dags att sprida denna kunskap samtidigt som man påverkar övriga länder inom institutionen. Världsbanken ett utmärkt verktyg för miljövänlig ekonomisk tillväxt. Vi menar inte att tillväxt är ont i sig, men vi är övertygade om att långsiktigt lyckosamma fattigdomsbekämpande strategier och ekonomiska reformer måste inkludera miljövänlig tillväxt. Att ta miljöhänsyn handlar inte (bara) om att ”vara god”, utan om att göra det långsiktigt bästa.
Miljöhänsyn är en nödvändighet för fortsatt långsiktig ekonomisk tillväxt. Minskad fattigdom är målet, ekonomisk tillväxt är ett medel, men ekologin är vår gemensamma förutsättning och begränsning.
Det är dock fel
att tvinga fattiga länder med stora naturresurser att sluta skövla skog eller utvinna olja, utan att erbjuda alternativ. I stället kan man satsa på överföring av miljöteknik och stöd till miljövänlig industri och jordbruk.
För att ta exemplet Tchad, är det en stor producent av bomull, men kapaciteten är låg och amerikanska subventioner orsakar ett artificiellt lågt världsmarknadspris. Varför inte satsa på kapacitetsuppbyggnad och verka för rättvisare konkurrens på fattiga länders handelsvaror, i stället för att bygga ut exporten av olja där? Den pipe-line som nu byggs från Tchad genom Kamerun är skadlig inte bara genom att den fastslår en fortsatt hög nivå av oljeanvändning i världen, utan också genom direkta lokala miljökonsekvenser. En annan intressant lösning är att fattiga länder kompenseras för att inte exploatera sina oljereserver, en idé som diskuterats i samband med oljefynd i den ecuadorianska djungeln.
Vi känner oro
inför att det långsiktiga miljöperspektivet tycks nedvärderas. Denna vecka pågår en kampanj i Europa som kritiserar Världsbankens projekt för att vara miljöskadliga. Vi ställer oss bakom denna kampanjs budskap och på www.worlbankcampaigneurope.org kan man läsa mer om detta. De nordiska ledarna har en gemensam röst i Världsbanken och om de menar allvar med sin klimatoro så kan de inte fortsätta att bidra till ett ökat uttag av jordens resurser genom Världsbankens projekt.
För Svenska Kyrkans Unga är det självkart att arbeta för en bättre jord, både för människor och natur, och Changemaker Norge och Changemaker Finland är ungdomsrörelser som jobbar med att förändra orättvisa globala strukturer. Tillsammans uppmanar vi våra nordiska ledare stå upp för miljövänliga fattigdomsstrategier inom Världsbanken.
Fler artiklar från Debatt