12 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Rosander sprider lögn och fördomar om friskolan

Staffan Rosander
citerar Bibeln och insinuerar att jag inte vet vad jag håller på med när jag försvarar de konfessionella friskolornas rätt att finnas till. För mig känns det mer aktuellt att citera en känd upplysningsfilosof för att förklara mitt agerande, nämligen Voltaire. ”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. ”
Så kan man resonera om konfessionella friskolor också. Jag är själv inte troende och skulle inte välja en konfessionell skola för mina barn. Men jag tycker att de har en rätt att existera. Vi ska ha åsikts- och trosfrihet i vårt land, det innefattar också möjligheten att välja en konfessionell skola åt sina barn. Så länge skolan följer de gemensamma värderingar som kommer till uttryck i läroplan och övriga lagar så finns det ingen anledning till oro. Det är något helt naturligt i de flesta andra demokratier.
Laboraskolan,
som Rosander retat upp sig på, är ingen konfessionell skola. Vare sig rektorn eller lärarna är medlemmar i Plymouthbröderna eller någon annan friskyrkoförsamling, och det finns vare sig morgonbön eller kristendomskunskap eller något sådant på schemat. Rosander, som inte varit på Laboraskolan, ”vet” att det inte finns några kvinnliga lärare där. När jag besökte skolan träffade jag en av de kvinnliga lärarna och vet att det finns fler.
Det är trist att Rosander i sitt agg mot friskolorna inte drar sig för att sprida osanningar och fördomar. Om vi ställer krav på att skolan ska vara saklig och allsidig, så kan vi väl bemöda oss om att följa de enkla kraven själva?
Sverige ska vara
ett öppet och tolerant samhälle. Som moderat tycker jag att människor ska kunna leva i så stor utsträckning som möjligt efter eget huvud. Var och en ska kunna förverkliga sina livsdrömmar och leva det liv de själva vill. Därför skyddar vi minoriteter, med all rätt. Så ska det vara i en demokrati. Invandrare, homosexuella, funktionshindrade ... Men när vi kommer till djupt troende människor så visar sig intoleransen ofta. Och religiösa friskolor har det blivit helt legitimt att jaga efter Marita Ulvskogs fördomsfulla uttalande om barnfängelser. Det är en farlig väg hon och andra beträder när de öppnar för intolerans och utpekanden. Vilken är nästa grupp som ska brännmärkas?
Fler artiklar från Debatt