06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vi vill skapa en positiv inställning till helnykterhet

Vi blev ganska
förvånande när inte en enda av 300 frikyrkoinbjudna ville komma till vår konferens om alkoholen. När vi började planera konferensen visste vi att det var en angelägen fråga att ta upp. Många av oss har mött det nya alkoholbruket på födelsedagskalas, bröllopsfester och andra bjudningar inom den kristna gemenskapens ram. De flesta ber inte om ursäkt för att man tar ett glas vin för att förhöja stämningen - det har snabbt blivit en accepterad del av det sociala umgänget både inom och utanför de kristna leden.
Vår avsikt var självfallet inte att skuldbelägga. Vi lever i ett fritt land där människor fattar självständiga beslut om vilken livsstil man vill ha. Avsikten med konferensen var i stället att lugnt och sakligt diskutera förändringarna och peka på några konsekvenser av den.
Det som förvånade oss var att frågan är så känslig.
Det verkar som om pastorer och församlingsledare går balansgång och undviker alkoholfrågan för att slippa uppslitande, interna bråk. Uppenbarligen ser man risken att det blir en ”syndadebatt” i stället för att sakligt diskutera alkoholens faror och risker.
Vi inom Blå Bandet har inte gett upp när det gäller att föra ett sakligt samtal i den kristna församlingen om alkoholbruket. Vi vill vara en dörröppnare, som tillför kunskap och erfarenhet. Tyvärr visar det sig alltför ofta att ledande frikyrkomedlemmar inte har tillräcklig kunskap om vad alkoholbruket kan leda till.
Det mest grundläggande
är att ”måttlighetsdrickaren” som tror sig ha sitt bruk under full kontroll plötsligt kan bli storkonsument. Det räcker med en skilsmässa, en nära anhörigs bortgång eller arbetslöshet. Den som har en ”kontrollerad alkoholvana” börjar ofta dricka mer när grunden i tillvaron rycks undan.
Det är bland måttlighetsdrickarna som alla alkoholister rekryteras. Och man vet inte på förhand vem som kommer att drabbas.
Enligt forskaren Fred Nyberg vid Uppsala universitet finns det dessutom fog för att risken för alkoholism är högre i en frikyrklig gemenskap jämfört med genomsnittet för svenska folket.
”Jag gissar att risken är dubbelt så hög, det vill säga två av tio riskerar att hamna i beroende”, sa Fred Nyberg i en Dagenintervju våren 2007. ”Det beror på att frikyrkan genom åren har hjälpt många alkoholister till ett värdigt liv genom omvändelse och församlingsgemenskap. Folk med ”riskgener” torde därför vara vanligare i kristna sammanhang och finns bakåt i släkten i många frikyrkofamiljer”.
”Jag tycker att frikyrkornas medlemmar tar onödiga risker. Det finns starka skäl att avstå alkohol - inte minst för att själv slippa hamna i ett beroende”, säger han vidare.
I Blå Bandet
ger vi inte upp - trots den misslyckade konferensinbjudan till frikyrkan nyligen. Vi vill komma ut till församlingarna för att skapa medvetenhet bland pastorer och ungdomsledare när det gäller alkohol. Den närmaste tiden kommer vi att ta offensiva kontakter med lokala församlingar, för att vi tillsammans ska kunna skapa en positiv inställning till helnykterhet som livsstil.
Vår satsning går under namnet ”nykter kyrka” - och det ska inte upplevas som en pekpinne. Tvärtom: Vi vill visa att man får en positiv fördel om man väljer helnykterhet. En sådan livsstil behöver man aldrig ångra.
Fler artiklar från Debatt