09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

De glömda barnen behöver kyrkan

Alla upprörs över dödsmisshandeln, men vem bryr sig om de glömda barnen? Om vi inte engagerar oss i tid kan dessa barn bli morgondagens rubrikstoff.

En 16-årige pojke
misshandlas till döds i centrala Stockholm en fredagskväll efter en fest.
Kronprinsessan Victoria, statsminister Fredrik Reinfeldt och tusentals svenskar engagerar sig i fallet. Efter en jättelik demonstration i Stockholm fylls rikstidningarna med helsida efter helsida och försöker svara på frågan: Hur kunde det hända?
Visst är det bra att många människor försöker gå till botten med orsakerna till det meningslösa våldet. Just nu önskar jag att de glömda barnen i Sverige skulle få del av samma engagemang och empati. Om vi inte engagerar oss i tid kan dessa barn annars bli morgondagens rubrikstoff.
Jag tänker på
de 200 000 svenska barn som växer upp i hem, där minst en av föräldrarna är alkohol- eller drogmissbrukare. Detta är barn som redan från barnsben lärt sig att hålla masken om vanvård och misshandel inför lärare, socialarbetare och poliser. De är ständigt rädda för att familjen ska slås sönder till exempel genom tvångsvård av barnen när föräldrarna hamnar på psyket, avgiftning eller rentav i fängelse.
”Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta - det har ni gjort mot mig” säger Jesus i evangelierna.
De här glömda barnen borde hitta trovärdiga ”fäder” och ”mödrar” i den kristna församlingen!
Det har förvånat mig mycket att många församlingar helt enkelt inte upptäckt de tusentals glömda barnen, trots att det finns mitt ibland oss på varje ort, på varje gata, i varje hyreshus i hela Sverige.
Hur kommer det
sig att församlingarna inte satt fokus på att hjälpa de här barnen? Orsakerna till församlingars frånvaro kan vara många. Låt mig nämna några orsaker, som jag mött:
1)
”Dessa barn finns inte i våra grupper”.
För att upptäcka barns behov av kärlek och omtanke i missbrukarmiljö krävs det personliga kontakter och relationer rakt in i denna skuggsida av det svenska samhället. Som goda medlemmar av svensk medelklass har många församlingar helt enkelt tappat kontakten med de sämst ställda.
2)
”Vi hade dessa barn men de ställde till så stora problem att vi inte kunde ha dem kvar”.
Det räcker inte med att möta utsatta barn i en hobbygrupp en timme varje onsdag eller i en söndagsskolklass på söndag morgon. Det kanske behövs en extra säng och dygnet-runt-gemenskap i några månader för att få dessa barn på fötter. Är du beredd att ge så mycket av din tid för att hjälpa en enda, ung människa till ett värdigt liv?
3)
”Vi har fullt upp med den verksamhet vi bedriver. Något annat engagemang orkar vi inte med”.
Trötthet och utbrändhet drabbar inte bara individer. Det finns i dag hela församlingar som upplever att de har ”gått in i väggen” i sin iver att hjälpa utsatta. Men att ge en hjälpande hand för de glömda barnen ligger direkt i linje med Jesu uppmaning att bry sig om de minsta. Bibeln utlovar kraft från den Högste för den som ställer sig till förfogande.
4)
”Jag hade inte tid att gå på föreläsningen om de glömda barnen. Jag hade administrativa sysslor som måste skötas på församlingens expedition.”
Visst kan det vara tufft att klara den byråkratiska delen av ett församlingsjobb. Men försvinner man in i pappershögarna utan att se behoven hos människor som församlingen är kallad att betjäna - då är det dags för ett rejält strategisamtal i styrelse och församlingsledning.
Den kristna församlingen består av människor som du och jag. Därför fungerar ingen församling bättre än de enskilda människor som drivs av ett patos att hjälpa andra. ”Men att söka upp faderlösa (de glömda barnen) och änkor i deras nöd ... det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och Fader” Jak 1:27
Hur bär man
sig åt för att få personliga kontakter med utsatta barn på den ort där jag bor?
Det börjar kanske med ett samtal med din närmaste granne, som berättar om någon familj där barnen far illa. Sök upp den utsatta familjen och erbjud samtalsstöd eller avlastning för föräldrarna!
Nattvandra med föräldrar eller vuxna på stan. Många glömda barn rör sig sent ute i brist på trygga hemförhållanden.
Kontakta en skola för att bli en resursperson.
Kontakta kommunens socialkontor. Där finns nästan alltid behov av stödfamiljer för utsatta barn och deras föräldrar.
Samtala med församlingens barn- och ungdomsledare. Ofta finns det enstaka barn och familjer som man inte klarat av att ge det stöd som de behöver. Erbjud dig att bli en extra resurs för att hjälpa en sådan familj.
Känner du dig
osäker på vad du kan bidra med? Hör av dig till oss på Hela Människan. Vi kan ge tips och råd om hur man förbereder sig och fortbildar sig som medmänniska i relation till glömda barn.
Detta går i linje med vad Jesus gjorde. Vilka sökte han upp? ”Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det”, Luk 19:10. Jesus umgicks med alkoholister, prostituerade, tjuvar och kallades deras vän.
Fler artiklar från Debatt