13 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Människan behöver sina biologiska rötter

Att få veta sitt
ursprung är ett grundläggande mänskligt behov och är viktigt för identitetskänslan.
Filosofen Torbjörn Tännsjö driver i sin senaste artikel i DN tesen om det rationellas överhöghet över det irrationella tänkandet om vårt biologiska samband. Han menar att synen på familj, barn och arv inom en släkt på ett felaktigt sätt kopplas till det Tännsjö kallar biologisk essentialism.
Han anför att han själv i sina resonemang om genteknik och även dödshjälp för den delen beskyllts för ”biologism”. Nu tar han spjärn mot biologismen och vill riva upp flera lagar, för att komma bort från det han menar fastlåsta tänkandet kring våra genetiska rötter. Han är så säker på sin sak, så om bara vi alla andra förstår hans upplysta rationella tänkande, skulle vi lätt byta åsikt.
Det är dags att gå i svaromål från oss som står mitt i en verksamhet, där vi ser att vi har starka rötter i det biologiska och aldrig kan kränga oss ur detta med aldrig så vildsinta rationella tankelekar.
Filosofer har ju
till sin profession alltid haft rätten att låta tankarna löpa fritt med logiken som styrmedel, en process vars biologiska korrelat är människans breda hjärnbark. Utan det bioneurologiska sambandet, blev det inga tankar alls. Utan hjärtats och andningens autonomisering kunde ingen sitta på sin stjärt och slutföra en enda tanke. Så beroende är vi av biologin. Burna av livet!
Nu till Tännsjös tankar kring det han menar vara det mest skadliga och påtagliga exemplet på essentiel biologism, nämligen våra regler kring donation av ägg och spermier vid konstgjord befruktning.
Det stora problemet är att vi givit ett barn som tillkommit genom spermadonation och konstgjord befruktning lagstadgad rätt att i myndig ålder få veta vem som är donatorn. För den rationelle filosofen är detta allvarliga kullerbyttor som borde snabbt rättas till enkelt och smärtfritt.
Det var ingen tillfällighet
att det var kvinnan Barbro Westerholm som under sin tid som chef för Socialstyrelsen drev igenom, att vi fick fram lagstiftningen om barns rätt att veta sitt ursprung. Så var det inte från början med hanteringen av spermagivare. Kvinnor står genom barnafödande och bröstmjölksuppfödning, på ett påtagligt sätt mycket närmare livet än män, som tidigt i livet får ägna sig åt tennsoldater och krigslekar, som leder till ohämmat dödande av biologiska kroppar med hjälp av betydligt mer avancerade leksaker, som produceras av krigsindustrin.
Att få veta sitt
ursprung är ett grundläggande mänskligt behov viktigt för identitetskänslan. Det har vi sett många starkt känslomässiga exempel på, när till exempel tv- program låter enskilda individer söka sina rötter världen över. Vi som arbetar med biologiska och känslomässiga processer varje dag, har sett flera exempel på hur döljandet av biologiska fakta leder till svåra kriser, när lögner uppdagas. Varför är det så? Jo, vi är som människor så starkt länkade till biologin genom hela livet och det är farligt och skadligt att bygga tankesystem som försöker att som filosofer bortse från att detta rottänkande finns.
Filosofen Torbjörn Tännsjö bör inse att människor inte bara styrs av logiken, utan även av känslor, religion, aggressivitet, sexualitet och andra svårkontrollerade impulser. Vi kan inte länka oss bort från människans hela register av reaktionsmönster och tro att det går smärtfritt att följa Tännsjös filosofiska tänkandet. Det rationella och det irrationella kommer alltid att leva parallellt i oss. Det har med vår konstruktion att göra. Denna vidgade syn på människan saknar Tännsjö.
Fler artiklar från Debatt