21 januari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det är inte fariseism att försvara äktenskapet

Pelle Gardell skriver
den 30oktober att han är trött på den kristna högerinriktade, värdekonservativa rörelsen. Han upprörs över kristna som han upplever som dömande på grund av att de håller fast vid värderingar som han anser är föråldrade. Gardell tycker att kampanjen ”Bevara Äktenskapet” drivs av fariséer som använder sig av ”suspekt tal om värn om äktenskapet” för att tvinga de homosexuella ”tillbaka till skuggorna”.
Det kan inte handla om fariseism att försvara äktenskapet. Bibeln talar klart om att det är man och kvinna som ”blir ett” och bildar familj. Att tro på äktenskapet så som det beskrivs i Bibeln, innebär inte att man fördömer homosexuella.
Han tar också upp abortfrågan som exempel. Men de allra flesta av dem som engagerar sig i debatten mot aborter, gör det med stor människokärlek.
Att ifrågasätta exempelvis abortgränser är inte detsamma som att fördöma en kvinna i en svår livssituation. Att blunda för verkligheten när det gäller abort är inte kärleksfullt, varken mot kvinnan eller mot barnet.
Vad Gardell kanske
inte tänker på är att han själv gör sig skyldig till det han fördömer, nämligen att döma andra människor.
Vi har en Gud som är full av nåd och sanning. Han har fördrag med människor men hatar synden. Därför sa Jesus till äktenskapsbryterskan att Han inte dömde henne men Han sa också att hon inte skulle synda mer.
Fler artiklar från Debatt