13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Förbättra de dövblindas liv

Personer med dövblindhet
har svårt att leva ett aktivt liv och möter många svårigheter i vardagen, det visar en nyligen genomförd levnadsnivåundersökning bland personer med dövblindhet. Två av tre uppger att deras funktionsnedsättning påverkar möjligheterna för dem att leva ett självständigt liv och mer än hälften av alla svarande upplever att de måste anpassa sitt liv efter när de kan få hjälp av andra.
Dessutom visar undersökningen att majoriteten av personer med dövblindhet lever på mycket låga inkomster - en av sex har en nettoinkomst på som mest 5 700 kronor i månaden. Åtta av tio behöver hjälp med vardagliga saker som att handla mat eller att städa och många kan inte själva ta sig till en plats de inte har besökt tidigare. Tre av fyra har haft sömbesvär, känt ängslan, oro, trötthet eller ångest.
Vi i Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län är både ledsna och arga över resultatet av undersökningen som visar att det är långt kvar till vårt mål om full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.
Därför uppmanar vi
nu politikerna i kommun och landsting att förbättra våra livsvillkor. Det kan ni göra till exempel genom att ge oss:
Friheten att själva bestämma när vi vill ha ledsagare och tolkar.
Ökade möjligheter till assistans i hemmet.
Möjlighet att själva få bestämma vad vi vill göra och när vi vill göra det.
Förbättrade möjligheter att kunna deltaga i verksamheten som bedrivs hos Dövblindas Aktivitetshus i Stockholm.
Dessa punkter skulle ge oss bättre livskvalitet och motivation för att aktivera oss. Så därför, alla politiker - lyssna på oss!
Fler artiklar från Debatt