15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pingst FFS-krisen och Dagengruppen

Den 4 december
hade Dagen en artikel med rubriken ”Dagengruppen vill skänka 21 miljoner till Pingst FFS”. Vi tvivlar på att Dagengruppen vill, snarare känner man sig tvingade och det är förståeligt. Situationen, hur motbjudande den än är, måste ju redas upp.
Förhållandet
för tanken till en annan situation i pingströrelsen, den som inträffade när tidningen Dagen stod inför konkurs för cirka femtio år sedan. Då fanns det inga resurser hos någon annan rörelseägd verksamhet som kunde gripa in när Dagen behövde sex miljoner - i nuvarande penningvärde cirka 60 miljoner kronor. Men rörelsen var livskraftig och startade en gåvobrevsinsamling med 30 000 gåvobrev à 200 kronor, vilket är 6 miljoner.
Pingst FFS underskott på 21 miljoner kronor är sålunda bara en tredjedel av den summa som samlades in till Dagen i början av 1960-talet. Även om vi från första stund med goda skäl varit emot en paraplyorganisation över församlingarna vill vi delta i saneringen om en liknande insamling skulle starta.
Det skulle till
exempel innebära att 10 000 personer ger 2 000 kronor vilket är samma värde som gällde för 200 kronor för femtio år sedan. Det borde vara ganska enkelt att motivera en sådan insamling. Ännu är det liv i den svenska pingströrelsen och här vill säkert många vara med oavsett om man är för eller emot samfundstanken. Rörelsens anseende och trovärdighet måste återskapas.
Detta skulle i så fall innebära att det kapital som finns inom Dagengruppen inte används till annat än vartill det är uppbyggt: evangelisation och mission. Därmed undviker man kritik och diskussioner under lång tid framöver om huruvida Dagengruppens medel användes på ett ansvarsfullt sätt. Om man vidtar de åtgärder som krävs av ledarskapet vad gäller målinriktning, och öppet redovisar de kort- och långsiktiga målen, finns alla möjligheter att ta sig ur krisen.
Vårt förslag är
en moralisk utmaning och en vädjan om lojalitet med den rörelse som givit oss så mycket under många år. Låt oss prioritera utåtriktade verksamheter genom att intensifiera evangelisationen och stärka missionsinsatserna. Interna problem och diskussioner bör inte få uppta vår tid så att vi försummar den grundläggande kallelsen.
Fler artiklar från Debatt