04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Använd pengarna till forskning - inte propaganda


Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) offrar svenska kulturvärden för att kunna finansiera politisk propaganda i klimatfrågan.

I Balsgård utanför Kristianstad finns Sveriges förmodligen finaste samlig av växter, ett viktigt kulturhistoriskt arv med en rad unika arter. Nu hotas anläggningen av nedläggning. SLU tycker att det är för dyrt med 700000 kronor årligen till en trädgårdsmästartjänst.

Samtidigt lägger SLU ut miljoner till en reklambyrå för att göra en kampanj som förlöjligar de forskare och debattörer som ifrågasätter IPCC:s klimatalarmism. En politisk kampanj med annonser och tv-reklam finansieras på bekostnad av forskning och bevarande av unika svenska kulturväxter. Man kan undra varför? SLU har rimligen ingen särskild kompetens inom området global klimatforskning.

Regering och riksdag bör ingripa mot att myndigheter finansierar politiska kampanjer. Särskilt när det handlar om universitet. Vi har faktiskt inte för mycket pengar till forskning i Sverige.

Fler artiklar från Debatt