26 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Assyrier behöver framtids-tro och en plats att kalla sin

Det är för mig helt obegripligt att ingen enda av den 14 biskoparna i vår Svenska kyrka, trots bättre vetande, tycks varken våga eller vilja tala klartext om det gudlösa och skändliga med samkönade äktenskap och partnerskap.Biskoparnas agerande är inte endast obegripligt, det är i allra högsta grad kränkande mot Gud och hans Heliga Ord. Vad är det som sker? Vad kommer härefter att hända inom den politiskt styrda svenska folkkyrkan, vad vet jag ... Må Gud bevara oss för villoläror! Miserere ... Herre förbarma dig .

Bertil Bertell,

konstnär, Hudiksvall


Det måste bli ett slut på förföljelserna av de kristna i Mellanöstern, säger styrelsen för Svenska Kommittén för Assyrier, SKA. Redan det här året, som nyss har börjat, har tio kyrkor utsatts för bomber. De flesta i norra Irak dit många av det förföljda assyriska folket tagit sin tillflykt. Bomberna har varit både placerade sprängladdningar och bilbomber riktade mot kyrkorna. Allt för att skrämma assyrierna på flykt.


Svenska
Kommittén för Assyrier anser att de kristna måste finnas kvar i Irak och i hela Mellanöstern. Ingen ska behöva förföljas och massakreras till döds för sin tros skull. Ska Irak kunna bygga upp sitt land till en demokrati måste de olika folkgruppera visa respekt och tolerans mot varandra. Genom dödande, trakasserier, våld, övergrepp och stölder av annans egendom uppnås inte fred och frihet för folken.


Assyrierna
är i dag ett statslöst folk. Deras ursprungsland är just Irak. Det vore därför inte mer än rätt, att just det assyriska folket ges en plats och en autonomi inom det landet, liknande den som kurderna har i Norra Irak, en plats som de kan kalla sin och där de kan leva i trygghet och under beskydd. I det nya Iraks konstitution måste en sådan lösning ingå.

Det måste bli ett slut på den assyriska flykten. Även en assyrier har rätt att komma hem och under trygghet och värdighet kunna ge sina barn framtidstro och mänsklig tillit.

Det är hög tid att lyfta fram och belysa assyriernas situation i den allmänpolitiska debatten.

Fler artiklar från Debatt