27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dålig analys av förfallna bönhus


På årets idrottsgala jämförde KG Bergström dåtid och nutid beträffande idrottsrörelsen och väckelserörelsen. Den saknade balanserad analys. Han påstod att idrotts­rörelsen har behållit sin vitalitet men att väckelserörelsen har falnat med hänvisning till tomma, förfallna bönhus på landsbygden.

Men landsbygden har avfolkats på grund av att jordbruk, småföretagsamhet, skolor och affärer har måst läggas ned på grund av den omstrukturering som skett i vårt samhälle.

Landsbygdsorter som i dåtid hade 200-300 invånare fördelat på alla åldersgrupper har i nutid endast 10-20 ålderspensioner kvar som bofasta. Den åderlåtning på landsbygden som därav skett har också drabbat idrotten på liknande sätt.

Fler artiklar från Debatt