25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Stoppa våld mot äldre


Äldre råkar ofta ut för våld - en ledsam sanning som det konstigt nog verkar tabubelagt att tala om. En undersökning vid Umeå universitet, av professor Britt-Inger Saveman, visar att 16 procent av kvinnorna och 13 procent av männen mellan 65 och 80 år någon gång råkat ut för våld på något sätt.
Samma undersökning visade att 34 kvinnor och 54 män av 1 000 utsatts för hot eller trakasserier av en nuvarande eller tidigare partner sedan de fyllt 65 år.
Våld i olika former bygger upp rädsla, en rädsla som man bär med sig i ålderdomen. En större andel kvinnor än män som utsatts för våld använder värk- och sömnmedicin liksom lugnande och antidepressiva preparat.

Så här kan vi inte ha det! Sam-hället som helhet måste förstå och ta hänsyn till att krafterna avtar hos äldre och att fungerande skyddsnät därför behövs. Äldre är skörare och i våra dagar blir allt fler så gamla att de måste få hjälp och stöd i någon form. Medkänsla är en stor egenskap i alla sammanhang och för de riktigt gamla i vårt samhälle behövs den i rikt mått.
Fler artiklar från Debatt