14 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Hjälp våldsamma män att sluta slå

Det är den som slår som går över gränsen, som ska ändra sitt beteende och måste få hjälp med att göra det. Det är viktigt att stötta en misshandlad kvinna - men fokus måste också riktas mot den som misshandlar.


Det är nu dags att rikta blickarna mot män som slår kvinnor. Varför är det hon som ska fly från sin misshandlande man? I Malmö pågår nu ett projekt med speciella lägenheter avsedda för män som slår. Mannen bor där och går samtidigt i behandling på ett kriscentrum. Kvinnan och barnen kan bo kvar i sitt hem. Detta visar på ett nytt tänkande som flera kommuner borde dra lärdom av.
Männen som slår är fler än vi vill tro. Statistiken talar sitt tydliga språk. Över 26000 kvinnor över 15 år polisanmälde i fjol att de blivit misshandlade. Antalet anmälda våldtäkter var i fjol fler än 4 700. Hur många brott som inte anmäls vet vi inte.
Bakom en stor del av våldsbrott mot kvinnor står en närstående eller en bekant. Oftast är det en man - han som är eller har varit make, pojkvän, sambo, vän eller bekant till kvinnan.

För att nå resultat i kampen mot mäns våld mot kvinnor är det avgörande att männen involveras på ett helt annat sätt än idag. Detta betonas i den strategi som regeringen har lagt fram för att bekämpa våldet mot kvinnor. Insatser mot förövare har ett särskilt avsnitt i denna handlingsplan. Bland annat handlar det om att utveckla metoder och arbetssätt för de verksamheter i landets kommuner som vänder sig till män som utövar våld.
Det handlar också om att kriminalvården ska göra mer. Fler män som dömts för sexualbrott eller för våld i nära relationer ska ha möjlighet att genomgå effektiv behandling. En annan del i handlingsplanen gäller ökade kunskaper kring orsakerna till att vissa män utövar våld.

En misshandlande man kan fungera utmärkt i andra sammanhang, vara en bra pappa och arbetskamrat, men kan inte kontrollera sin ilska. Våld inom familjen är ett område med mycket skuld och skam, något som tyvärr kan göra det svårt att se till konstruktiva lösningar. Det anses inte socialt att själv söka hjälp, trots att det som borde vara det oacceptabla är att slå.
Vi borde alla bli bättre på att se vad som händer omkring oss och uppmana män i vår närhet att söka hjälp att få stopp på ett felaktigt beteende när vi ser att det behövs.
Det är dags att få våldsamma män att sluta slå.
Fler artiklar från Debatt