14 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sanver ger en skev bild av romernas situation i Kosova


I en debattartikel den 19 februari skriver Poul Sanver från Länderkommittén om romernas situation i Kosova och i Serbien. Han beskriver levnadssituationen för några kosovaromska familjer som flytt till Serbien och kritiserar Kosova och de internationella organen i Kosova för att presentera "fantasisiffror". Sanver går så långt som att dra paralleller till nazisternas utrotning av romerna under andra världskriget och ber utrikesminister Carl Bildt att agera.

Romer är en utsatt grupp i Kosova såväl som i hela Östeuropa; som Sanver påpekar så är det inte så otadligt i Sverige heller på den punkten. Romerna i Kosova utsattes efter kriget för urskiljningslösa attacker som hämnd för ett fåtal romers kollaboration med Serbien. Romerna har ärvt en diskriminerad ställning och är även i dag underrepresenterade i högre utbildning, i de centrala och lokala myndigheterna, samt i andra samhällsfora. Den grava underrepresentionen kan inte heller tillskrivas den romska livsstilen, eftersom kosovaromerna oftast är bofasta och talar landets två stora språk, albanska och serbiska.


Men Sanver ger en skev och enögd bild av det arbete som gjorts för att förbättra romernas situation. Kosovas myndigheter jobbar nämligen rätt hårt för att komma till rätta med bristerna. Under förra året sjönk antalet hatbrott mot romer till de lägsta registrerade nivåerna någonsin. För första gången någonsin har romer folkbokförts och fått id-kort. Som rom får man idag gratis skolutbildning och skolböcker på romanes av Kosovas skolverk. Kosova är det enda landet i Europa (!) där man har sändningar på romanes i public service tv och radio. Två romska partier finns i parlamentet och en rom har också utsetts till minister. Kosova tilldelar årligen medel av sin budget och samarbetar med internationella donatorer för att bygga nya hus till romska flyktingar. Landets president och premiärminister har båda talat till de romska flyktingarna i Serbien, i förhoppning om att de uppger drömmen om asyl i tredje land och återvänder till sina hem i Kosova.


Det är mycket kvar att göra innan romer får samma levnadsvillkor som andra grupper i Kosova, men det är en mycket bra start, anser jag. Kosova behöver absolut allt stöd man kan få, både av Sverige och av andra intressenter. Men att som Sanver förivra sig och jämföra med nazismen är inte blott ett brott mot sanningen, utan också en skymf mot nazismens offer.

Fler artiklar från Debatt