18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ändra inte nuvarande äktenskapsbalken


Vid Källeryds Missionsförsamlings årsmöte antogs ett uttalande mot att förändra nuvarande äktenskapsbalk, till en könsneutral äktenskapsbalk. Vi vädjar till politikerna, befolkningen och kristenheten, att mobilisera alla krafter för att förhindra att detta förslag genomförs.
Nuvarande äktenskapsbalk består av fyra kriterier, nämligen:

  Åldersgräns
  Man och kvinna
  Två personer
  Inte nära släkt
Detta är helt rätt och behöver inte ändras. Tar man bort detta eller gör förändringar, kommer det troligtvis att bli väldigt negativa följder i samhället.
Äktenskapet är ju själva grunden i samhällsbyggnaden. Förslaget riktar sig direkt mot skapelsen, man och kvinna och ett jättestort frågetecken är också, hur går det för barnen?
Vi hoppas att svenska folket vaknar innan det är för sent.
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar