15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det finns fler än IOGT-NTO som satsar på nykterhet


IOGT-NTO har nu gått in på åsiktsregistrering inom andra områden än nykterhet. Om IOGT-NTO ska vara konsekvent vore det naturligt att förhöra exempelvis alla medlemmar med en muslimsk bakgrund om vilka synpunkter de har på uteslutningen av en medlem på grund av religiös övertygelse.

"I en broschyr som just nu distribueras till medlemmarna får en helsidesbild av en psalmbok illustrera att det efter ett kongressbeslut inte längre är tillåtet att sjunga religiösa sånger vid till exempel parentationer. Organisationen ska i stället ta fram en samling mer lämpliga texter", stod det i ledaren i Dagen den 6 februari.

IOGT-NTO påstår sig vara religiöst neutral, ett påstående som haltar betänkligt. Jag förstår att man får problem med de olika religiösa yttringarna som blir allt fler i vårt land, men varför inte låta dem finnas sida vid sida, är det så farligt?

Jag kan undra vad baptistpastorn Olof Bergström, som införde IOGT till Sverige 1879, hade tyckt om utvecklingen.


Men varför ska kristna satsa på en organisation som IOGT-NTO, när det finns andra nykterhetsorganisationer. Blå Bandet har en bas "på kristen grund" som det står i stadgarna.

Men Blå Bandet är ju inte religiöst neutralt, säger du kanske. Det krävs ingen kristen bekännelse för att vara med - det är faktiskt också en hel del muslimer som är medlemmar, eftersom synen på nykterhet stämmer med deras.

Ännu en annan organisation finns som inte på något sätt tar in några religiösa synpunkter. Det är MHF, Motorförarnas Helnykterhets Förbund. Den organisationen stärker nykterhetstanken och då framför allt trafiknykterheten.

Fler artiklar från Debatt