23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristna borde bli ännu mer aktiva i IOGT-NTO


Jesus förlåter utan förbehåll. Han har sin hand ständigt utsträckt till oss. Den hållningen borde även vi kristna arbeta för, även om det är svårt. Att bli kränkt är en oerhört obehaglig upplevelse. Men det är också jag själv som kan tillåta en annan människas åsikter och agerande slå rot i mig som något kränkande. .

Homosexuella har känt sig kränkta över Åke Greens uttalande som han gjorde för flera år sedan. I dag känner sig många kristna, och andra som förespråkar åsiktsfrihet, kränkta över att Åke Green uteslutits ur IOGT-NTO. Det har i sin tur lett till ytterligare kränkningar mot individer och grupper.

Vem ska sätta stopp för denna negativa spiral? Om och om igen tenderar debatten att hamna på det känslomässiga planet, i stället för en sund diskussion kring var man drar gränsen för åsiktsfrihet.

Vill vi diskutera homosexualitet kanske den ska göras ut­ifrån andra ståndpunkter än ett uttalande av Åke Green, vilket i sig är en annan debatt än den om uteslutningen.


Vi kan som kristna förlåta utan att begära att den andre ska be om förlåtelse. Bönen har en förvandlande kraft. Ska vi lämna en organisation som en gång grundades av kristna företrädare?

Ska vi lämna det verk som baptistpredikanten Olof Bergström förvaltade när han år 1879 bildade IOGT-logen nr 1 Klippan? Vi har med all säkerhet inte en mindre uppgift än dåtidens motståndare till brännvinskonsumtionen.


Vi vädjar till alla kristna bröder och systrar att inte lämna IOGT-NTO, utan i stället bli ännu mer aktiva. Vi har ett gigantiskt problem med att bekämpa, en alkohol- och drogkonsumtion som redan fått förödande konsekvenser.

Varje dag kan vi läsa om våldsbrott som många gånger utlösts av alkohol- och drogkonsumtion.

Ångest och depressioner som förmörkar tillvaron för människor som i sitt rus får svårt att se klart. Och ungdomar som ständigt hittar nya "spännande" droger på internetmarknaden.

Fler artiklar från Debatt