12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristna borde engagera sig i alla olika sammanhang


Jag har också noterat Åke Green har uteslutits ur IOGT-NTO för sina uttalanden i en predikan för några år sedan. Om det kan man tycka vad man vill.

Själv tog jag mig för pannan och mådde riktigt dåligt första gången jag hörde hans klumpiga formuleringar, men man kan fråga sig om svenskt nykterhetsarbete gagnas av att utesluta honom. Men samma fråga kan man också ställa till de medlemmar som valt att lämna IOGT-NTO den senaste tiden.


Så kommer Tommy Lilja med förslaget att inte stödja nykterhetsarbete "som inte har Jesus som grund". Han fördömer arbetet inom IOGT-NTO eftersom det inte leder männi­skor till Jesus. Vad vet Tommy Lilja, om det? Det är väl bra om en organisation har "Jesus som grund", men viktigare är ändå att människorna i den har det.

Naturligtvis ska fler kristna som har "Jesus som grund" engagera sig i IOGT-NTO:s "profana" nykterhetsarbete.


Jag läser också i Dagen att Sten-Gunnar Hedin överraskande lämnar Pingsthuset "i förtid". Vilken förlust. Under hans tid som ledare har han sett till att de "vanliga" pingstvännerna blivit representerade.

Under obehagliga tider inom svensk pingströrelse har Sten-Gunnar trätt fram och förklarat så att de som vill förstå har kunnat förstå.

I Dagen kan man läsa att han utsatts för kritik inom de egna leden för sina svar, men att han själv sett det som viktigare att förklara "så att grannarna i trappuppgången kunnat förstå" än de som deltar vid kyrkkaffet. Det stämmer, både mina grannar och arbetskamrater har kunnat förstå. Tack Sten-Gunnar!

Sedan tror jag att kaffedrickarna i kyrkan också förstått. Det beror nog mera på om de velat förstå eller inte.


Nu kommer en spännande tid framöver då Sten-Gunnar Hedins efterträdare ska utses. Måtte det bli en ledare som har fot och hjärna i den svenska "okristna" myllan och sitt hjärta hos Jesus. En person som uppmuntrar svensk kristenhet inklusive alla pingstvänner att engagera sig i alla möjliga sammanhang och som träder fram och förklarar aktuella teologiska spörsmål så "att grannarna i trapphuset" förstår.

Det hjälper oss som på olika sätt finns ute i den svenska "okristna" myllan att fortsätta verka i det tysta genom gärningar och andliga samtal med "dem vi är till för".

Fler artiklar från Debatt