15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kyrkan och socialtjänsten

Jag måste skriva några rader om att artikeln i Dagen den 10 februari som handlade om diakoner som upplever att socialtjänsten skjuter över ansvaret på dem.

Jag jobbar i en kommun där samtliga socialsekreterare ser det motsatta förhållandet, nämligen att Svenska kyrkans diakoner försöker påverka socialtjänsten i sina beslut. De lägger sig i, dirigerar och vill sätta dagordningen.

Bara ett exempel för att visa att artikeln enbart visar en av flera sidor.

Fler artiklar från Debatt