12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Trådlös teknik ger hjärnstress


I massmedia rapporteras att barn ges allt mer sömnmedel och lugnande. Man ser en ökning med 50 procent på två år och en tredubbling de senaste fem åren. Detta förklaras av stress, men är det bara den psykiska stressen som ökat?
Redan år 2003 ansåg den franske forskaren Roger Santini att effekter på sömnen av mobilstrålning var bevisade och sedan dess har ännu fler studier bekräftat detta.
En av dem leddes av professor Bengt Arnetz som i Expressen säger "Strålningen aktiverar hjärnans stressystem. Hjärnan förbereder sig för att möta ett yttre hot, gör sig beredd inför en attack. Det gör dels att man blir mer skärpt och vaken men kan också orsaka försämrad sömn".

Användning av mobiltelefoner, trådlösa DECT-telefoner, trådlösa nätverk och internet wlan/wifi har fullkomligt exploderat de senaste åren och man kan förvänta sig att den teknikorsakade stressen ökar i samma takt. Den som inte har eget wlan kan ändå bli bestrålad av mikrovågor från 20 grannlägenheter.
Teknikyran och aningslösheten slår nya rekord som får Susanna Kallurs att blekna.
Fler artiklar från Debatt