21 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ungdomar, engagera er i politiken!


En del hävdar att det politiska intresset bland ungdomar har domnat och att ungdomar inte har något samhällsintresse. Vi håller inte med, vi möter många unga människor och bilden vi ser är en annan. De kanske inte svarar "ja" på frågan om de är politiskt intresserade men diskuterar vi vidare med dem märker vi snabbt att de tycker och tänker, är engagerade och bryr sig om vad som händer i deras omvärld.
Varför ser vi då inte fler ungdomar i politiken?
Förklaringarna är flera. I dag är det många intressen och aktiviteter som konkurrerar om ungdomarnas tid, varför tids­argumentet är vanligt förekommande. Många har uppfattningen att ett medlemskap i ett politiskt ungdomsförbund är tidskrävande och jobbigt. Ungdomsförbunden är ideella föreningar där medlemmarna själva bestämmer hur mycket tid de vill lägga på sitt engagemang, allt från att sitta med i styrelser, kampanja och delta i aktiviteter till att visa sitt ställningstagande genom ett medlemskap.
Ett aktivt medlemskap handlar inte, som många tror, om att sitta på möten eller diskutera politik. Det innebär så mycket mer: chansen att träffa nya människor, delta i utbildningar, filmkvällar, grillfester och annat roligt. Tyvärr märker vi även att det finns en frustration bland unga, man tycker att alla partier är lika dåliga.
Enligt oss har man då två val: antingen kan man klaga och vara bitter eller så kan man som vi, välja att försöka göra någonting åt det man tycker är fel i samhället.
Allting bestäms inte av riksdag och regering, det finns stora chanser att påverka, speciellt gällande sådant som ligger nära dig och din vardag. Skolan är ett utmärkt exempel på ett område där mycket bestäms på lokal nivå.

I dagens samhälle finns ett politiker­förakt, det märker vi inte minst bland ungdomar. Många ser politiker som maktgalna, och visst finns det sådana, det finns det över allt i samhället, men de flesta av oss politiker är vanliga människor med ett stort samhällsintresse som ser möjligheter i stället för hinder.
Några av de finaste människor vi känner har vi mött genom politiken, eldsjälar som brinner för det de tror på, som vill kämpa för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter, goda egenskaper enligt oss.
Var inte rädda för att kämpa för era åsikter, medelåldern bland politiker är tyvärr ganska hög och många klagar på att alla politiker är tråkiga gamlingar.

Men hur ska det kunna bli annorlunda om inte unga människor med nya idéer är beredda att ta över från de förra generationerna? Det är knappast så att partierna inte släpper in ungdomarna i nämnder och styrelser och på andra politiska poster.
Tvärtom, de skriker efter duktiga, entusiastiska unga människor för att bredda åldersfördelningen och är inte rädda för att ge oss utrymme. Exempelvis sitter undertecknande i barn- och ungdomsnämnden respektive kulturnämnden. Men det räcker inte, det behövs fler unga människor i den politiska debatten, i ungdomsförbunden såväl som på de politiska posterna.

Hur vill ni ha det? Vill ni fortsätta tycka, tänka och klaga eller vi ni tycka, tänka och påverka? Är det inte dags att vi sänker medelåldern på politikerna och spikar upp ungdomsfrågorna på anslagstavlan?
Valet är ert.
Fler artiklar från Debatt