12 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dags för en ny syn på alkohol i frikyrkan


Förr satte man likhetstecken mellan alkohol och synd i frikyrkan. I dag är opinionen helt annorlunda. Den största och mest oroväckande svängningen har skett i de sammanhang som tidigare var mest hårda med syndakatalogen. Hur har det kunnat bli så här?

Jo, syndastämpel kan till en början få folk att inte börja dricka, men slår alltid tillbaka när folk börjar inse att alkoholfrågan är mer komplex än så.

Om den enda anledningen till nykterhet är att alkohol är synd, så raseras hela grunden för nykterhet när man inser att Bibeln aldrig sätter likhetstecken mellan alkohol och synd. Det är därför vi i dag ser en så stark svängning i alkoholfrågan i de sammanhang som är mest bokstavstrogna.


Och om inget görs kommer problemen med alkohol snart att vara lika stora i frikyrkan som i det alkoholiserade samhälle vi är satta att vara ett salt och ett ljus för.

Vad är då lösningen? Jo, att sätta likhetstecken mellan alkohol och sociala problem i stället. Alkohol är den enskilt största roten till samhällsproblem i vårt land, och därför ger den kristna omsorgstanken om de svaga en stark grund för ett nyktert och ansvarsfullt liv.

Fler artiklar från Debatt