10 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nyhemsveckan står gärna till tjänst vid ett samtal med trosrörelsen


Vi vill gärna ge ett svar på Lars-Ivar Nilssons artikel den 4 juni och till andra som har frågor kring Ulf Ekmans medverkan på Nyhemsveckan. Vi är mycket glada över programmet i årets konferens. I formandet av programmet är det många faktorer som bör vägas in. Styrelsens ledord för utvecklingen av Nyhemsveckan är att den ska vara en djärv, karismatisk och internationell konferens.

Det händer ofta att förkunnare från andra traditioner, kulturer och samfund ges utrymme på Nyhemsveckan. Att man delar våra åsikter i alla frågor, exempelvis församlingssyn, är inte en förutsättning för att få komma till Nyhemsveckan. Många har under åren blivit välsignade genom förkunnelse av såväl präster, pastorer och förkunnare från andra sammanhang i Sverige och övriga världen. Vår övertygelse är att även om vi möjligen inte delar Ulf Ekmans syn i alla frågor tror vi att han har ett angeläget budskap till oss.


Nyhemsveckan arrangeras av en förening, vars medlemmar är 14 pingstförsamlingar. Pingst FFS har valt att inte vara medlem i föreningen, men är ändå inbjudna och representerade i styrelse- och konferensledningsmöten. De är på detta sätt delaktiga och fullt informerade om utvecklingen av årets program. Utöver detta har Sten-Gunnar Hedin inte konsulterats i frågan. Nyhemsveckan menar sig således varken ha mandat eller ansvar att vara ett officiellt språkrör för Pingströrelsen, utan har som uppgift att arrangera en konferens.

Det är utifrån detta perspektiv Ulf Ekmans besök ska ses. Det ger många pingstvänner möjlighet att skapa sig en egen bild av Ulf Ekman som förkunnare.


Inför förra året informerades Sten-Gunnar Hedin, pingstförsamlingen i Uppsala med flera om Ekmans medverkan. Delar av konferensledningen mötte Ulf Ekman i ett öppet och förtroendefullt samtal.

Vi håller med Lars-Ivar Nilsson och Elisabeth Sandlund (Dagen den 5 juni) om att det hade varit ännu bättre om initiativ tagits till officiella samtal mellan ledare från de båda rörelserna för flera år sedan. Något sådant initiativ har dock inte tagits, trots flera år med gott om tillfällen. Möjligen kan Ulf Ekmans medverkan på Nyhemsveckan bli orsak och inspiration till sådana möten, på såväl ett lokalt som nationellt plan.

Liksom i andra ekumeniska samtal bör värme och generositet prägla oss pingstvänner, vilket vi ser att vi blivit allt bättre på, inte minst tack vare Sten-Gunnars Hedins ledarskap.


Lars-Ivar Nilsson ställer fler frågor vilka säkert besvaras bättre just genom samtal mellan ledare från pingströrelsen och trosrörelsen. Nyhemsveckan har inte sett det som sin uppgift att ta initiativ till sådana samtal. Vi tycker att en naturlig initiativtagare till sådana samtal är Pingst FFS. Nyhemsveckan kan stå till tjänst med det praktiska arrangemanget om så önskas.

Slutligen vill vi hälsa alla, inte minst de tveksamma, välkomna till Nyhemsveckan på midsommarsöndagen. "Dit Anden leder - i en tid som denna."

Fler artiklar från Debatt