17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Tvivelprogram på gudstjänsttid


Andra söndagen efter Trefaldighet handlade om "Kallelsen till Guds rike" och om hur Jesus kallar lärjungar till tjänst. Vad fick man då höra denna första junisöndag i Sveriges Radio P1 klockan 11, den tid som förr var given för gudstjänst? Det var tre tvivlare som framförde sina synpunkter.


För att göra tvivlet mera allsidigt hade man plockat in en tvivlare från Svenska kyrkan, en muslim och en buddhist. Det var inte mycket till andlig föda för de många lyssnarna som fortfarande vill ha en gudstjänst på högmässotid. Inga psalmer eller andliga sånger förekom heller utan inläggen varvades med profan musik.


Är det denna utveckling vi har att vänta i Sveriges Radio? Majoriteten av svenska folket är ju fortfarande medlemmar i Svenska kyrkan och därtill kommer de många som hör till andra kristna samfund. Är det inte ett rättmätigt demokratiskt krav att få en vanlig gudstjänst på söndag förmiddag?

Fler artiklar från Debatt