09 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kärnkraft, vatten och vind i symbios


Den svenska modellen för elproduktion är ett vinnande koncept. Kärnkraften står för baskraften. Så fort det blåser startar vindkraftverken och ger elenergi. När det inte blåser träder vattenkraften in och ger motsvarande elproduktion. Sammantagna är förhållandena i Sverige gynnsamma för produktion av elektricitet utan utsläpp av koldioxid. Alla dessa tre komponenter behövs dock för att stödja en miljövänlig elförsörjning i framtiden.

När man i dag steg för steg vill minska förbrukningen av kol, olja och fossilgas inom hela samhället och särskilt inom transportsektorn är det naturligt att använda mera el i Sverige.

Den kraftiga utbyggnaden av vindkraften och effekthöjningarna vid de tio kärnkraftverken i Sverige möjliggör att vi kan leva upp till dessa högt ställda ambitioner. Många länder inser också detta och följer det svenska exemplet. En del länder har gått vidare och bygger ut kärnkraften, som grannlandet Finland.

Det är bra att lagen om förbud att tänka konstruktivt om kärnkraft har mjukats upp och kärnkraftsdebatten är inte längre helt förlamad.


Världen går vidare och Sverige får inte sticka huvudet i sanden. Sverige måste kunna följa utvecklingen för att fatta kloka beslut när det blir dags att ta nästa steg att gå vidare med utbyggnaden av nya energikällor.

Fler artiklar från Debatt