14 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vad skulle Jesus ha gjort i dag?


Armbanden med WWJD (What Would Jesus Do?) var populära på 1990-talet och syftade till att vara en påminnelse om att i varje situation fundera över vad Jesus skulle ha gjort. Det kunde vara allt från att ställa upp för den som blir mobbad till att hjälpa någon trött att bära upp matkassar för trapporna i hyreshuset, eller att be för de sjuka, att våga leva sin tro. Det handlade om att försöka bli Jesuslik.

I dag funderar jag i stället på vad den kristna världen lägger sin energi och funderar på sedan de ställde frågan: Vad skulle Jesus ha gjort?

I USA där den kristna kampen mot aborter går till handgripligheter och våld, där man mobbar kvinnor utanför preventions- och abortkliniker och samtidigt vill förbjuda sexualundervisning i skolorna; i Sydamerika och Polen där kyrkornas lobbyism lett till stora restriktioner och till och med förbud mot aborter. I Afrika där många kyrkor vägrar se värdet i att propagera för kondomanvändande i kampen mot hiv.

Och nu, här i Sverige, där kyrkan, där höga kristna politiker, där till och med tidningen Dagens chefredaktör samarbetar för att förbjuda människor som älskar varandra att få gifta sig.

What would Jesus do?

Hur mycket tid, energi och pengar går åt till allt detta "motarbete"? Hur många människor blir de facto frälsta av dessa "motkampanjer"? Finns det verkligen inte viktigare saker för kyrkan och det kristna ledarskapet att lägga sin tid och sin energi på? What would Jesus do?

Bibelns Jesus predikar tålamod, kärlek, förlåtelse och befrielse. Han predikar inte stenkastning, förtal, eller fördömanden. Han predikar alla människors lika värde och rättigheter inför Gud. Jesus predikar att vi ska hjälpa de fattiga, sälja allt vi äger till och med, för att ge det till de fattiga. Jesus reser upp kvinnan som skulle stenas och, utan att avkräva henne ett löfte att hon ska sluta synda, skickar iväg henne med en välsignelse. Jesus säger att den som är utan synd kan kasta första stenen.


Det finns så många människor, ute i världen och alldeles nära hemma, som lider, är övergivna, på flykt, har föräldrar i fängelse eller själva sitter där, är i behov av hjälp, tröst, kärlek och medmänsklighet. Jag tror att Jesus skulle finnas där, skulle ha reklamkampanjer för att väcka uppmärksamhet för krigsoffer och hemlösa. Jag tror att Jesus skulle uppleva att kampen mot de homosexuella är ett slöseri med tid och pengar, en aktivitet som skapar hat i stället för kärlek.

Jag begär inte att alla ska tycka eller tro att homosexualitet är rätt, precis som jag inte begär att alla ska tro på Jesus, men jag önskar att kyrkan kunde finnas där för de svaga i stället för att lägga sin tid på motkampanjer. Jag önskar att flera av de kristna ledarna i vårt land satte sig ner och funderade på What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra?

Fler artiklar från Debatt