04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Välkomna förslag om studiemedel Fienden i egna led

Nivåerna i studiemedlet har halkat efter i förhållande till kostnadsutvecklingen på senare år. Många studenter får inte pengarna att räcka till. Höjningen med 400 kronor och bättre möjligheter att jobba utan att stödet dras in är därför välkomna förslag.

Sverigedemokraternas fiender är inte medierna, som de säger. Utan deras egna medlemmar.

Fler artiklar från Debatt