02 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vi måste våga prata ärligt och rakt på sak i församlingarna


Jag är uppväxt inom pingströrelsen och har på nära håll följt dess utveckling. Under min uppväxt undervisades det ofta om "mönsterbilden" av församlingen, som jag antar fanns beskrivet i Bibeln.

Åren har gått och eftersom jag är gift med en predikant inom rörelsen och därmed bott på olika platser, tycker jag mig ha fått en viss inblick i olika församlingars liv. En fundering jag ofta återkommer till gäller äldsteämbetet. Skulle någon våga sig på att redogöra för vad det innebär att vara äldste i en pingstförsamling i dag? Om jag ser krasst på det hela, verkar det som en del fått för sig att det bara innebär att man tjänar vid nattvardsbordet. Sedan kan man ju fråga sig var i Bibeln stödet för detta återfinns? Det måste väl finnas fler som passar för den uppgiften. Att vara äldste måste väl vara något mycket mer?

Jag tycker att det skulle finnas ett forum, där man kunde lyfta de funderingar som en del kanske går och bär på, som gäller församlingens liv. För nog måste det väl finnas fler som har frågor, eller bryr man sig inte längre, bara tragglar på utan att tänka efter. Det kan vara lite känsligt, har jag förstått, att dryfta sådana saker. Alltför många går omkring i filttofflor och vågar inte ifrågasätta saker och ting. Församlingen liknas ofta vid en familj, men jag tycker inte det stämmer riktigt. Inom familjen måste man våga prata ärligt och rakt på sak med varandra.

Fler artiklar från Debatt