16 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ses Gardell som förkunnare?


I en Dagen den 3 april finns en artikel om Jonas Gardells bok "Om Jesus". Även om Stefan Gustavsson i denna artikel hävdar att det är "bara kul" att människor funderar kring Jesus och att det, samtidigt, är viktigt för kyrkan och kristenheten, att bemöta den bild av Jesus som ges i boken, uppstår ändå frågan: vem är då Jonas Gardell?

Jonas Gardell har en kristen bakgrund (Svenska Baptistsamfundet) och är en människa som bekänner sig till kristen tro och, därmed har en kristen identitet.

Hans bok "Om Jesus" måste väl då ses som ett bidrag till ett samtal inom kristenheten och inte ett där en människa utanför kyrkan ställer frågor om kristen tro som är besvärande för kyrkan?

Självklart är det viktiga frågor som Gardell tar upp - det är det för övrigt i det närmaste alltid när Gardell vill diskutera och samtala - och lika självklart är att inte alla kristna bekännare kommer att dra samma slutsatser av Gardells material och inte heller uttrycka samma förståelse av vad kristen tro handlar om.

Det enda skälet till en annan utgångspunkt än den ovan skissade vore om någon bestämt sig för att inte kategorisera Gardell som kristen bekännare.

Fler artiklar från Debatt