17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Turkiet har lång väg att gå


AKP-partiet i Turkiet har hotat kurder med straff om de inte röster på AKP, vilket har visats av många kurdiska medier. Erdogan och hans parti bedrar bara naiva politiker i Europa. Erdogan har svårt att vara lojal och ärligt mot sina löften vad gäller respekt för minoritetsrättigheter och Turkiet har mycket kvar för att uppfylla Köpenhamnskriterierna. Det räcker inte att spela teater på World Economic Forums möte i Davos.


Turkiet bedriver fortfarande tvingande assimileringspolitik mot alla minoritetsgrupper. Turkiet måste pressas av politiker som har respekt för människliga rättigheter både föreTurkiets medlemskap i EU och därefter.

I senaste vattenkonferensen visade det sig också att turkiska politiker vill använda vattenresurser som påtryckningsmedel mot sina grannar Irak och Syrien. Erdogans regering förespråkar bilaterala avtal framför multilaterala avtal med dessa länder. Turkiet måste ta moraliskt ansvar vad gäller vattenfrågan och det behövs en tredje part i vattenavtalen mellan Turkiet, Irak och Syrien vad gäller vattengränsen.

Fler artiklar från Debatt