12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fastighetsskatten var inte briljant - den drev människor från deras hem


Peter Weideryd serverade oss den 9 april hur ett fördelningspolitiskt rättvist skattesystem ska vara utformat. Jag ska inte ge mig in på att recensera alla hans motsägelsefulla förslag, men måste belysa hans syn på fastighetsskatten. Han skriver att fastighetsskatten är ett briljant redskap för fördelning, eftersom den fördelar både mellan individer och mellan regioner.

Därför var det en stor olycka att den avskaffades.

Nu är det så att fastighetsskatten inte är avskaffad, utan bara reformerad och fullt ut finansierad, men på ett fördelningspolitiskt rättvisare och begripligt sätt. Men det vill inte Weideryd ta till sig, eftersom det är borgaralliansen, som han uttrycker det, som utformat riktlinjerna för den reformerade skatten.


Som den gamla fastighetsskatten var utformad, och enligt Weideryd var briljant, fick man betala en procent av ett fiktivt taxeringsvärde i skatt. Detta blev förödande speciellt för våra kustsamhällen, som av kapitalstarka personer sågs som attraktiva samhällen att köpa fritidshus i. Priserna drevs upp, och därmed taxeringsvärdena och fastighetsskatten, till en nivå som vanliga arbetare eller pensionärer inte hade ekonomiska möjligheter att klara. Flera tusen villaägare fick enligt Villaägarnas riksförbund sälja sina hus och flytta till mindre attraktiva områden på grund av den orättfärdiga skatten.

Nu får ingen betala mer än 6 300 i skatt årligen, men däremot får man betala 0,5 procent i kapitalvinstskatt på reavinsten vid en försäljning av fastigheten.


Jag får inte ihop det rent ideologiskt, hur kan det vara briljant att beskatta vanliga löntagare så de får flytta från sina hus, om de råkar ha sin hemvist där den kapitalstarka delen av befolkningen uppfattar som lukrativt att bosätta sig, samtidigt som den som gjort en reavinst på flera miljoner inte behöver skatta ett enda öre på vinsten. Det måste väl ändå vara både mer rättvist och begripligt att ta ut en skatt när man gjort en reavinst, än att beskatta fiktiva värden så hårt att vanligt folk inte har råd att bo kvar i sin hembygd.

Har man som socialdemokraterna, tappat bort sin kompass, är det inte lätt att navigera på ett öppet hav, vi får tacka Gud att vi fått en regering som håller stadigt i ratten i ett svårnavigerat vatten.

Fler artiklar från Debatt