13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Se upp för teologerna


Det har på insändarsidorna förekommit kritik mot den teologiska utbildning som dagens pastorer genomgår. Det är viktigt att denna debatt tas på allvar och får leda till förändring, ty det handlar ju om den viktiga ställning som pastorerna har när det gäller att leda församlingsmedlemmarnas andliga utveckling.

Att i en sådan position själv leva i tvivel på delar av Bibelns budskap och vara besmittad av otro och ifrågasättande, som man få del av i sin utbildning, är förödande för församlingarnas andliga liv.

Att studerandet av Guds ord leder till en andlig kris, det är ju verkligen inte det som man förväntar sig. Detta exempel är dessvärre inte ensamt i sitt slag, flera liknande vittnesbörd har framkommit från dem som studerat teologi. Problemet är att den liberala teologin har trängt in i dagens pastorsutbildningar.


Det är klart att efter några års studier med liberalteologiska inslag och tvivel så har många blivit vingklippta i sin tro och förlorat den andlig styrka och trosvisshet som behövs för att leda Guds folk. Det allvarliga är att många förlorat andlig klarsynthet och inte inser det allvarliga tillstånd som man försatts i.

Detta tillstånd kan tillskrivas de teologer, som för att bli godkända i sin utbildning måste de läsa litteratur med stark liberalteologisk prägel. Dessa teologer får sedan ställningar varifrån de sedan utbildar dagens pastorer.

Utan att fördöma enskilda teologer, för goda undantag finns naturligtvis, behöver nu i kärlek höjas ett varningens finger för teologer i vår tid. De har orsakat mycket skada och att inte säga detta och bara var tyst inför detta faktum vore fel. Flera kända personligheter har formulerat varningar för teologer. C S Lewis har sagt: "Undermineringen av den gamla kristna tron har varit ett verk som huvudsakligen utförts av teologer".

Den internationellt kände missionsstrategen Peter Wagner har formulerat sig så här drastiskt: "Den akademiska teologin förstör mer än är till nytta för den kristna församlingens tillväxt och fördjupande".


På Jesu tid fanns de skriftlärda, dessa som skulle förklara gudsordet för folket, och trots en mängd av teoretiskt kunnande och studerande av skrifterna, så levde de i en andlig förblindelse. Jesus var rädd för deras inflytande på dem som lyssnade till dem. Därför varnande han folket för dem, han sa: "Akta er för de skriftlärda". Mark. 12:38.

De skriftlärde i vår tid är teologerna. Troligtvis hade Jesus utfärdat samma varning för dessa som han gav för de skriftlärde.

Det är dags för en uppgörelse och befrielse från teologiskt ifrågasättande av det av Gud givna gudsordet. Det gäller livet - det andliga livet i Sveriges församlingar.

Fler artiklar från Debatt